HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | KĂĽsitlus | Foorum
Foorumid Finantsarvestuse ĂĽldfoorum paras pudru koos nĂĽĂĽd
 
Autor Sőnum
paras pudru koos nüüd - 14.09.2020 12:55 ühesõnaga suur pudrupada. eraisik töötas töötajana tööandja juures. justkui. tööandja leidis, et töötaja ei tööta tema juures. ärge küsige mis põhjustel. tegu oli ilmselgelt möödarääkimisega teineteisest. keeleprobleemid ja puudulikud teadmised. töötaja soovis töötasu, tööandja ei saanud maksta, sest töötaja ei töötanud tema juures. töötaja andis asja TVK. enne TVK otsust said töötaja ja tööandja ikka kokkuleppele, et teevad kompromissi. lepiti kokku brutosummas. TVK väljastas otsuse, et välja maksta hüvitis brutosummas see ja see. aga hüvitis on iseenesest saamata jäänud palga jne eest. kas see maksustatakse ikka nagu palk ... kas võib päevarahasid ka arvestada, kui töötegemine toimus eestist väljaspool? või makstakse välja hüvitis st. brutost arvutatakse maha tulumaks ja ülejäänu makstakse välja? TVK ei jaga mingit täpsustavat infot, isegi kui küsida. kuidas need summad deklareerida, kui möödas on üle 8 kuu ja maksuametis ei ole selline isik sellises firmas üldse töötanudki. takkajärgi ei saa lepingut ju ka enam teha? mismoodi on õige sellest supist nüüd välja tulla`?
Re:paras pudru koos nĂĽĂĽd - 14.09.2020 16:04 Pole siin putru midagi.
Komisjoni otsus tuleb täita: väljamakse liigitada kui MUU mida maksustakse tulumaksuga.
Töötamise registrisse ei ole vaja teha mingeid registreeringuid.
Deklareerida TSD-le saab teha iga kell.
Re:paras pudru koos nüüd - 15.09.2020 06:41 Kui ettevõte tunnistas mingit võlga eraisiku suhtes ning eraisik ei taotlenud töölepingulise suhte ennistamist, siis on tegemist võlaõigusliku tehingu tunnistamisega osapoolte vahel. Töölepinguga pole tegemist-
TSD-le tuleks deklareerida kood 55 mis ongi sellisel juhul kui tegemist ei ole väljamaksega töötajale (töösuhtes mitte olevale isikule).
Brutosummalt kinni pidada vaid tulumaks 20%
Re:paras pudru koos nüüd - 15.09.2020 08:56 Kui töövaidluskomisjon mõistis välja hüvitise saamata jäänud palga eest, siis maksustatakse seda nagu tavalist palgatulu. Selleks ei pea mingit töösuhet ennistama.
https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/palgatulu

Maksustatakse väljamakse kuu järgi ja deklareeritakse koodiga 10.

Päevaraha ei või arvestada, kui TVK otsuses ei ole seda eraldi märgitud. Pealegi võib päevaraha maksta vaid töölepingulisele töötajale, kui tegemist on töölähetusega mitte alalise tööga välisriigis.
Re:paras pudru koos nüüd - 15.09.2020 09:08 Selgesõnaliselt on väidetud et töösuhet ei tunnistatud ega taotletud ka töösuhte olemasolu ja välja mõisteti hüvitis, mitte palka. Hüvitis ei ole alati palk.
Analüüsida tuleks seda HÜVITIST täpsemalt. Tõlgendamise ruumi on.
Mina ei maksustaks kompromissi alusel kokkulepitud summat kui töötasu, sest töölepingut pole tuvastatud.
Re:paras pudru koos nüüd - 15.09.2020 10:08 Teemaalgataja kirjutab ju selgelt, et TVK mõistis hüvitise välja saamata jäänud palga eest. Järelikult oli komisjoni jaoks piisavalt tõendeid töösuhte olemasolu kohta. Pole vahet, kas see suhe oli töölepinguline või võlaõiguslik, töö eest makstav tasu on maksustatav kui palgatulu. Samuti ei oma tähtsust, et summas jõuti kokkuleppele. See ei muuda töötasu mingiks muuks abstraktseks sissetulekuks.
Re:paras pudru koos nüüd - 15.09.2020 13:11 TVK tegeleb vaid TÖÖLEPINGUGA töötajatega seotud asjadega. Nii kui vähegi on selgunud, et tegemist on võinud olla võlaõigusliku lepinguga, siis TVK seda asja ülepldse ette ei võta. Kui asi on pinnapealne, siis kogemus olemas, kus tvl-lepinguga töötaja tahtis tähtajalise lepingu lõpetamisel saada veel ei-tea-mida, ise tegi tööd millal tahtis ja omal äranägemisel, peaasi et tähtajaks valmis saab (mees ise tunnistas seda ning rääkis end igati ka sisse).
Kui juba TVK asja üles võttis ning määras töötajale maksmiseks hüvitise, siis järelikult pidas ta seda töötajat töölepinguga töötajaks.
Re:paras pudru koos nüüd - 15.09.2020 13:12 TVK otsuses on kirjas, et isik pöördus nende poole töölepingulise suhte tuvastamiseks ja töötasu ning puhkusetasude nõudega. TVK aga lõpetas menetluse, kuna pooled olid allkirjastanud hoopis kompromissi. väljaspool TVK. TVK leidis et kompromiss brutosummas sobib neile ka. ja otsuses on kirjas, et tööandja maksab sellele isikule kahjuhüvitist isiku enda arvelduskontole.
Re:paras pudru koos nüüd - 15.09.2020 14:09 Kui menetlus lõpetati, siis pole ju tegemist üleüldse töölepinguga seotud nõudega.
Kompromiss sisaldab hoopis võlaõiguslikku kokkulepet - üks pool on võlausaldaja ja teine pool võlgnik. Võlgnik ettevõte oli nõus maksma kahjuhüvitist eraisikule.
Re:paras pudru koos nĂĽĂĽd - 15.09.2020 19:26 to ukuaru:
Mis ajast on töövaidluskomisjon saanud pädevaks asutuseks kinnitama võlaõiguslikke kompromisslepinguid?

to kĂĽsija:
Lugege täpselt TVK otsust ja sinna kõrvale ka kompromisslepingu tingimusi, mille eest töötajale hüvitist makstakse.
Re:paras pudru koos nüüd - 15.09.2020 23:03 Pole siin pudru midagi - see on nagu kooliajal matemaatika tekstülesande lahendamine. Loe (ja mõista) mis on antud ja loe (ja mõista) mida küsitakse, antud juhul siis otsustati. Vasakult ja paremalt võib oletada ja tuletada mida iganes, loeb mida paber(id) räägib/räägivad.
Re:paras pudru koos nüüd - 16.09.2020 08:24 Pane tähele! menetlus lõpetati, st kaebaja isik tühistas oma nõude!
seega ta ei taotle enam töölepingulise suhte tuvastamist. Punkt.

Hoopis teine ooper on menetluse väliselt sõlmitud kompromiss - kokkulepe, nüüd juba eraisiku ja firma vahel kui võlaõiguslik suhe ja see ei kuulu avalikustamisele.Selline kokkulepe eeldab aga poolte vahel sõlmitud kahju hüvitamise nõude tingimuste fikseerimist... nii nagu fantaasia annab. Kaebajat isikut huvitab ainult RAHA.

Siin ei saa enam rääkida töösuhtest tulenevatest palgast, päevarahast jm sellisest, sest isik loobus töölepingulise suhte tuvastamise nõudest. Kahju tekitamise hüvitise aluseks saab fikseerida näiteks teenuse osutamisest, eseme rikkumisest jms tingitud kahju hüvitamine. Kahju hüvitise nõude rahuldamine firma poolt ei ole isikule tulu ega kuulu ka tulumaksuga maksustamisele. Kui isik on osutanud teenust, siis on see nõue isikule TULU ja summa kuulub maksustamisele tulumaksuga (koodiga 55).
Re:paras pudru koos nüüd - 16.09.2020 11:31 Minul on kogemus justnimelt sellise menetluse käigust töövaidluskomisjonis.
Isik oli firmas tööl 3 nädalat ja varastas objektilt materjali mistõttu keeldus juhatus talle palka maksmast. Tööleping jäigi sõlmimata.
Isik taotles TVK töölepingulise suhte tuvastamist,palka jms
Juhatuse liige maksis enne istungit isikule sularahas kokkulepitud summa.
Istungi ajal teatas isik et on sõlminud kompromissi ja tühistas esitatud kaebuse.
Istungi juhataja küsis ainult kas kompromiss on sõlmitud ja poolte poolt juba rahuldatud, sisu ja summa komisjoni ei huvitanud. isikule tehti selgeks, et kompromissi puhul ei ole tal enam õigust samas asjas pöörduda kohtusse ja ei saa ka uuesti pöörduda TVK poole.
Menetlus lõpetati. Töösuhe jäi tuvastamata ja isik tühistas nõuded.

Kuidas firma vormistas kokkuleppe? Isik esitas firmale kahjunõude ja firma hüvitas tekitatud kahju. Mingit tulu see isik ei saanud ega maksnud ka tulumaksu.
Re:paras pudru koos nĂĽĂĽd - 16.09.2020 13:18 to imari:
Need on erinevad asjad, kas TVK lõpetas menetluse, kuna üks pool võttis kokkuleppele jõudmise tõttu avalduse tagasi, või lõpetati menetlus seetõttu, et pooled sõlmisid menetluse käigus kokkuleppe, mille komisjon kinnitas.

Tuleb lugeda TVK otsust, mis seal täpselt kirjas on.

Postita uus teema: "Finantsarvestuse ĂĽldfoorum"
nimi:
pealkiri:
boardcode:
 Värv:  Suurus: Sulge kőik tagid
Sőnum:

emotikonid:
B) ;) :) :laugh:
:ohmy: :x :mad: :blink:
:P :( :unsure: :rolleyes:
:y32b4: :lol: :dry: :huh:


emotikonid on lubatud
HTML ei ole lubatud
Sisesta kontrollkood  
* - sinu e-maili lehekljele ei kuvata