HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | Küsitlus | Foorum
Foorumid Finantsarvestuse üldfoorum Maksed töötaja III samba pe...
 
Autor Sõnum
Maksed töötaja III samba pensionifondi - 02.12.2019 16:34 Töötaja tegi avalduse: "Palun kanda iga kuu 200 eurot minu brutopalgast kolmanda samba pensionifondi."
III samba maksed ei ole töötajale palgalisa, vaid töötaja avaldas soovi kanda osa tema palgast III samba pensionifondi.

Küsimus: kas sellise avalduse puhul tahab töötaja näha oma III samba pensionifondis 200 EUR või võtan siit KP ja TK maha ja kannan pensionifondi 192,80? (Töötaja on liitunud kohustusliku kogumispensioniga.)  
Re:Maksed töötaja III samba pensionifondi - 02.12.2019 21:02 Töölepingu seaduses on kirjas: (4) Tööandja peab kandma töötaja töötasu ja muu tasu töötaja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Mitte erinevatele kontodele, vaid ühele kontole.
Kui see III sammas ei ole tööandja poolt boonuseks, siis jääb arusaamatuks miks tööandja on nõus tegelema töötaja isiklike investeeringutega?! Töötajal on ju sõlmitud leping kindlustusfirma või fondiga, kuhu ta võiks lasta oma isiklikult pangakontolt püsimaksekorraldusega ise sinna igakuiselt summad kanda. Enamasti nii tehaksegi, kuna leping on sõlmitud töötajaga, mitte firmaga.
Küsimusele vastuseks: palgaarvestus toimub nii nagu senini toimunud. Tahab tööandja töötaja eest tema enese väljamakseid kuhugi teha, siis teeb ta seda väljamakstavast palgasummast. Kui näiteks panka peaks minema palgasumma 1000 eurot, siis antud juhul läheks töötaja kontole 800 ja kindlustusele 200. Maksud pole siin üldse enam teemaks.
Re:Maksed töötaja III samba pensionifondi - 03.12.2019 12:01 (4) Tööandja peab kandma töötaja töötasu ja muu tasu töötaja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Tuleva lehelt:
https://tuleva.ee/iii-sammas/
"Selleks, et igakuine säästmine ära ei ununeks, oleks aga kõige parem teha oma tööandjale avaldus, et tööandja suunaks iga kuu kindla protsendi sinu palgast sinu poolt valitud III samba fondi. Sel juhul suureneb iga palgatõusuga automaatselt ka III sambasse laekuv summa."

Küsimus: kas antud avalduse puhul tahab töötaja näha oma III samba pensionifondis 200 EUR või võtta siit KP ja TK maha ja kanda pensionifondi 192,80? (Töötaja on liitunud kohustusliku kogumispensioniga.)
Re:Maksed töötaja III samba pensionifondi - 03.12.2019 12:31 Delia kirjutas:
[i]Küsimus: kas antud avalduse puhul tahab töötaja näha oma III samba pensionifondis 200 EUR või võtta siit KP ja TK maha ja kanda pensionifondi 192,80? (Töötaja on liitunud kohustusliku kogumispensioniga.)


Vastus: Seda tuleb küsida töötajalt, mitte siit. Kust meie teame, mida töötaja on mõelnud.
Re:Maksed töötaja III samba pensionifondi - 03.12.2019 13:28 Mul endal on olnud III sammas pikka aega. Mitmed aastad tagasi tuldi lagedale seadusega, et tööandja saaks töötaja III sambasse makseid teha, kas kindla kuusummana või % brutopalgast. TSD-l on III samba ehk kogumispensioni jaoks eraldi veerg. Arvestasin nii ja naa, maksudes ei tule tööandja poolt makstes mitte mingisugust soodustust, lõpptulemus on täpselt sama kas maksab töötaja oma netopalgast või tööandja brutopalgast. Tööandjale tuleb sellest kõigest vaid lisakulu lisaarvestuste ja lisaülekannete näol.

Näide 1. Tavakorras palgamakse ja töötaja maksab ise 200 eurot pensionifondi.
Brutopalk 1000, maksuvaba 500, tkm -16, kpk -20, tulum-20 = kätte 871,20 eurot, millest töötaja laseb oma kontolt püsimaksega kanda -200 pensionifondi ja lõpuks jääb talle kätte 571,20 eurot.

Näide 2. Tööandja maksab töötaja eest pensionifondi 200.
Brutopalk 1000, sellest kinnipidamine kogumispensioniks -200,
maksuvaba 500, tkm -16, kpk -20, tulum-20 = kätte 571,20 eurot.
Re:Maksed töötaja III samba pensionifondi - 03.12.2019 14:41 Vahe on selles, et töötaja saab oma maksuvabastust III samba pensionilt rakendada kohe, mitte alles tuludeklari tegemisel. Pealegi on su näidetes vead sees.

Näide 1. Tavakorras palgamakse ja töötaja maksab ise 200 eurot pensionifondi.
Brutopalk 1000, maksuvaba 500, tkm -16, kpk -20, tulum -92,80 = kätte 871,20 eurot, millest töötaja laseb oma kontolt püsimaksega kanda -200 pensionifondi ja lõpuks jääb talle kätte 671,20 eurot.
Aastadeklaratsioonis deklareerib töötaja kogumispensioni makseid kokku 2400 eurot, mis vähendavad maksuvaba tulu 1800 (15% 12000-st) ja saab 360 eurot tulumaksu tagasi. Aasta neto kokku 8414,40.

Näide 2. Tööandja maksab töötaja eest pensionifondi 200.
Brutopalk 1000, sellest kinnipidamine kogumispensioniks -200,
maksuvaba 500, tkm -16, kpk -20, tulumaks (1000-500-16-20-150)*20%=-62,80, igakuiselt kätte 701,20 eurot, aastas kokku 8414,40.
Re:Maksed töötaja III samba pensionifondi - 03.12.2019 14:43 K. kirjutas:
mis vähendavad maksuvaba tulu

Õige on ikka "mis vähendavad maksustatavat tulu".
Re:Maksed töötaja III samba pensionifondi - 03.12.2019 15:12 Tänan, tulumaksusumma jäi jah kirja panemata, kuid lõppsummad olid õiged. Lõpptulemusena vahet pole kas maksab töötaja ise või tööandja.
Olles III sammast omanud, siis päris meeldiv oli deklariga osa tulumaksust tagasi saada. Vahetult enne uut tulumaksuseadust lõpetasin selle fondiga, et riik mult ülearu palju raha maksudeks ära ei võtaks
Re:Maksed töötaja III samba pensionifondi - 03.12.2019 15:24 K. kirjutas:

Näide 2. Tööandja maksab töötaja eest pensionifondi 200.
Brutopalk 1000, sellest kinnipidamine kogumispensioniks -200,
maksuvaba 500, tkm -16, kpk -20, tulumaks (1000-500-16-20-150)*20%=-62,80, igakuiselt kätte 701,20 eurot, aastas kokku 8414,40.

Oot-oot, vahet ju ei ole kumbapidi arvestada, kinnipidamine brutopalgast on -200, kuid maksud arvestatakse ju ikkagi brutopalgast. Seega kõik maksud on samad ja ka tulumaks jääb mõlemal juhul 92,80, kui maksuvaba on 500.
Kust Sa tead, et just sel töötajal on sii suured või väikesed tulud, et saad täiendavalt 15% maksuvabalt arvestada? Võimalik, et sellise arvestuse puhul peab töötaja järgmisel aastal tulumaksu tagastama?!
Re:Maksed töötaja III samba pensionifondi - 03.12.2019 15:41 TuMS § 13 (3) Tulumaksuga ei maksustata:
15) ametniku, töötaja või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme eest tasutud §-s 28 sätestatud täiendava kogumispensioni kindlustusmakseid ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summasid, mis ei ületa 15% talle kalendriaasta jooksul makstud ja tulumaksuga maksustatud väljamaksete summast ega 6000 eurot;

§ 28 (2) Lõikes 1 nimetatud summasid võib maha arvata kuni 15% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust, millest on tehtud 6. peatükis lubatud mahaarvamised, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot. Kui nimetatud summasid on maksumaksja eest tasunud ka tööandja § 13 lõike 3 punkti 15 kohaselt, vähendatakse eelmises lauses nimetatud piirmäärasid tööandja tasutud tulumaksuga maksustamata summade võrra.

https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019108?leiaKehtiv

Ma eeldan, et töötaja ikka teab oma tulusid ja avaldus ongi tehtud selle eesmärgiga, et igakuiselt rohkem kätte saada, mitte alles järgmisel aastal, kui raha on odavam. Näidetes on lähtutud võrdsetest tingimustest. Kui tulumaksu tuleb tagasi maksta, siis tuleb seda mõlemal juhul.

Postita uus teema: "Finantsarvestuse üldfoorum"
nimi:
pealkiri:
boardcode:
 Värv:  Suurus: Sulge kõik tagid
Sõnum:

emotikonid:
B) ;) :) :laugh:
:ohmy: :x :mad: :blink:
:P :( :unsure: :rolleyes:
:y32b4: :lol: :dry: :huh:


emotikonid on lubatud
HTML ei ole lubatud
Sisesta kontrollkood  
* - sinu e-maili lehekljele ei kuvata