HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | Küsitlus | Foorum
Foorumid Finantsarvestuse üldfoorum Tööandja maksab renditulu o...
 
Autor Sõnum
Tööandja maksab renditulu oma töötajale - 09.01.2019 16:39 Tere
Olen terve päeva lugenud seadusi ja ikka ühest vastust pole saanud. Tean, et renditulu ei maksustata sotsmaksuga, ainult TM. Tean, et ettevõte peab füüsilisele isikule tehtavalt väljamakselt kinnipidama TM ja selle deklareerima TSD-l.
Küsimus:
- Kui töötajale makstakse renditulu ja peetakse TM kinni ja deklareeritakse, kas seda tuleb SM maksustada? ...või tekkib erisoodustus üle 6 kuu renditulu maksmisel...või piisab TM kinnipidamisest ja kõik OK?
Mind ajab just segadusse oma töötajale maksmine, kuna SM seadus ütleb, et maksustatakse kõiki töötajale makstavaid tasusid ja erandjuhtudes ei ole kirjas rendi mittemaksustamist.
Ette tänades
Re:Tööandja maksab renditulu oma töötajale - 09.01.2019 17:00 Keegi on siin nüüd selgelt üle mõelnud.

Sotsiaalmaksu makstakse töötajale rahas makstud töötasult ja muudelt tasudelt (SMS § 2 lg 1 p 1). Siin on silmas peetud töö eest saadavaid tasusid. Sellele viitab sama lõike punkt 9:

"käesoleva lõike punktides 1–4 ja 6 nimetamata, seaduse või muu õigusakti alusel töö tegemise eest makstavatelt tasudelt."

TuMS § 48 (5) Erisoodustuste hulka ei kuulu rahalised väljamaksed, mida tavaliselt loetakse palgaks, lisatasuks, juurdemakseks, juhtimis- või kontrollorgani liikme tasuks või tasuks müüdud kauba või osutatud teenuse eest. Samuti ei kuulu erisoodustuste hulka sellised füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, millelt on kinni peetud tulumaks § 41 alusel või mis ei kuulu tulumaksuga maksustamisele §-de 13–21 või 30–31 kohaselt.

§ 41 Tulumaks peetakse kinni:
7) mitteresidendile või residendist füüsilisele isikule makstavalt renditulult (§ 16 lõige 1, § 29 lõike 6 punkt 2) ning residendist füüsilisele isikule makstavalt litsentsitasult (§ 16 lõiked 2 ja 3);
Re:Tööandja maksab renditulu oma töötajale - 09.01.2019 17:40 Mind ajas segadusse see TM seaduse punkt 3:
§ 48. Tulumaks erisoodustustelt
(1) Tööandja maksab tulumaksu töötajale tehtud erisoodustuselt.

(3) Töötajaks lõike 1 tähenduses on töölepingu alusel töötav isik, ametnik (§ 13 lõige 1), juhtimis- või kontrollorgani liige (§ 9), samuti füüsiline isik, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud. Töötajaks lõike 1 tähenduses loetakse ka töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavat või teenust osutavat füüsilist isikut.
[RT I, 06.07.2012, 1 - jõust. 01.04.2013]

Küsimus, et 6 kuud ei ole erisoodustus ja üle 6 kuu, siis on erisoodustus????
Mida selle 6 kuu juures konkreetselt silmas peetakse?
Re:Tööandja maksab renditulu oma töötajale - 09.01.2019 19:29 Täpselt seda peetaksegi silmas, mida on öeldud - erisoodustuse mõttes on töötajaga võrdsustatud füüsiline isik, kes müüb ettevõttele kaupu pikema perioodi jooksul kui 6 kuud. Rent ei ole kaup, seega see klausel renditasu nii või teisiti ei puuduta.

Teiseks, erisoodustus on igasugune kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse TuMS § 48 lõikes 3 nimetatud isikutele. Ettevõtlusega seotud renditasu maksmine ei ole soodustus vaid tavaline teenuse ost. Kuna füüsilise isiku jaoks on see tulu, siis tuleb sellelt kinni pidada tulumaks. Sotsmaksu aga ei arvestata seepärast, et renditulu on passiivne tulu, mis pensioni ei teeni ja ravikindlustust ei anna.
Re:Tööandja maksab renditulu oma töötajale - 10.01.2019 12:29 koodiga 10 deklareerid töötasu ja samale töötajale koodiga 50 renditulu. Lihtne, tõesti ära üle mõtle.

Postita uus teema: "Finantsarvestuse üldfoorum"
nimi:
pealkiri:
boardcode:
 Värv:  Suurus: Sulge kõik tagid
Sõnum:

emotikonid:
B) ;) :) :laugh:
:ohmy: :x :mad: :blink:
:P :( :unsure: :rolleyes:
:y32b4: :lol: :dry: :huh:


emotikonid on lubatud
HTML ei ole lubatud
Sisesta kontrollkood  
* - sinu e-maili lehekljele ei kuvata