HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | Küsitlus | Foorum
Foorumid Finantsarvestuse üldfoorum töötasu arestimise skeem
 
Autor Sõnum
töötasu arestimise skeem - 12.09.2018 09:13 töötasu arestimise skeemi järgi oleks üle 500 eurose netopalga puhul kinnipidamine 2/3 500 eurot ületavast osast. Kohtutäituri kirja kohaselt lisanduks sellele summale veel 58,55 ((500-207,23)*0,2). Skeem ei kehti?
Re:töötasu arestimise skeem - 12.09.2018 10:20 TPK lehel Töötasu arestimise skeem
http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/t%C3%B6%C3%B6tasu-arestimise-skeem
Töötasu või muu sellesarnase sissetuleku maksmise nõude arestimise skeem on täitemenetluse seadustiku § 132 alusel loodud valemite kogum, mille abil saavad erinevad täitemenetlusega seotud isikud lihtsalt välja arvestada arestitava summa suuruse. Töötasu arestimise skeem kehtib vaid nendel juhtudel, kus võlgniku sissetulek ületab mittearestitavat summat. Muudel juhtudel tuleb konsulteerida täiteasja menetleva kohtutäituriga.
Selles all olevasse tabelisse tuleb vajadusel lisada ka töötaja maksuvaba summa ja kohust.pens.kindl. summa.
Kinnipidamisi tehakse NETOPALGAST, kättesaadavast palgast. Mu ees on samuti Elin Vilippuse värske korraldus ühe töötaja kohta, et üle 500 sissetuleku puhul tuleb kinni pidada 58,55 eurot + 500 ületavast osast 2/3. Täituritekoja skeemis pole juttugi mingist eraldi 58,55-st.
Sama töötaja puhul mõni täitur on nõudnud: Arestimisele kuulub palga alammäära ületav osa. Täiendavalt kuulub arestimisele 20% palga alammäärast. Seega, töötajale jääb kätte vaid 400, olenemata sellest palju teenib.
Niipalju kui täitureid, niipalju ka erisusi. Võlgnik ise ei jaga üldjuhul ööd ega mütsi miks ta võlasumma on mitmekordistunud ja miks erinevad täiturid erineva summa talle kätte lubavad jätta.
Nõuetes ühe lause võiks küll naljanurka panna: "Samuti olete kohustatud mitte maksma ka võlgu olevat summat, mis muutub sissenõutavaks tulevikus". Kusjuures selline "mitte maksma" kohustus on kirjas kahe erineva täituri aktis.
Re:töötasu arestimise skeem - 13.09.2018 08:31 Täitemenetluse seadustik §132 lg 1/2
Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib sõltumata võlgniku suhtes läbiviidavate täitemenetluste arvust arestida ühes kuus kuni 20 protsenti sissetulekust, mis ei ole suurem kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulek, millest on maha arvatud Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud arvestusliku elatusmiinimumi. Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata lapse elatisnõude täitmisele.

Ehk siis kui netotasu on alla 500, kuulub arestimisele (x-207,23)*0,20 maksimaalselt.
Kohtutäiturite loominguline lähenemine kinnipidamise arvestamisele on jätkuv, hoolimata seaduse muudatusest. Nonsenss on ka see, et teoorias kinnipidaja ei tohi ise akti muuta, isegi juhul kui see on seadusega vastuolus. Siit edasi lähtub juba igaüks kainest mõistusest ja praktilisest kogemusest. Kes asub kohtutäituriga vaidlusesse, kes peab kinni nii nagu aru saab, kes peab kinni nii nagu kohtutäitur ütleb, ...
Re:töötasu arestimise skeem - 13.09.2018 15:37 Aasta 2018 esimesed neli kuud kooriti karmilt
kuni maikuus lõpuks muudeti seaduse kinnipidamise arvestust
http://www.rmp.ee/uudised/toooigus/riik-jatab-edaspidi-volgnikule-parast-kohtutaiturit-rohkem-raha-k atte-2018-05-09
Re:töötasu arestimise skeem - 13.09.2018 15:45 natukene kobedam link
http://www.rmp.ee/uudised/toooigus/riik-jatab-edaspidi-volgnikule-parast-kohtutaiturit-rohkem-raha-k atte-2018-05-09

Postita uus teema: "Finantsarvestuse üldfoorum"
nimi:
pealkiri:
boardcode:
 Värv:  Suurus: Sulge kõik tagid
Sõnum:

emotikonid:
B) ;) :) :laugh:
:ohmy: :x :mad: :blink:
:P :( :unsure: :rolleyes:
:y32b4: :lol: :dry: :huh:


emotikonid on lubatud
HTML ei ole lubatud
Sisesta kontrollkood  
* - sinu e-maili lehekljele ei kuvata