HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | Küsitlus | Foorum
 
Autor Sõnum
antud laenude INF - 04.04.2018 12:04 Millisel INF-il tuleb antud laenud kajastada?
Re:antud laenude INF - 04.04.2018 12:41 INF14 näidatakse:
" V osas deklareerib residendist äriühing ja mitteresidendist äriühingu Eestis asuv püsiv tegevuskoht kvartalis antud ja ta laenud, mida ei ole maksustatud TuMS § 50 2alusel"
Re:antud laenude INF - 06.04.2018 15:26 See INF on ju aasta mitte kvartali kohta.
Re:antud laenude INF - 06.04.2018 15:32 Ei ole päris nii, laenude osa esitatakse igale kvartalile järgneva kuu 20.kuupäevaks.
"Deklaratsiooni I–III osad täidetakse ja esitatakse Maksu- ja Tolliametile kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks. IV osa täidetakse ja esitatakse kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Deklaratsioon täidetakse euro täpsusega."
Vaata maksuameti INF14 juhendit
https://www.emta.ee/sites/default/files/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/maksudeklaratsioonid/INF/201 8/vormi_inf_14_juhend_01012018.pdf
Re:antud laenude INF - 09.04.2018 15:05 Imelik, kui ma seda INF-i püüan täita, siis seal on ainult osa I ja II.
Re:antud laenude INF - 09.04.2018 15:23 See laenude INF käib ainult seotud isikute vahel antud laenude kohta, ega ei ole ju vaja deklareerida kui üks äriühing annab laenu teisele äriühingule?
Re:antud laenude INF - 10.04.2018 01:13 Maret kirjutas:
See laenude INF käib ainult seotud isikute vahel antud laenude kohta, ega ei ole ju vaja deklareerida kui üks äriühing annab laenu teisele äriühingule?


TuMS § 56`5
Kui see üks äriühing juhtub olema teise tütar, siis on vaja deklareerida.
Re:antud laenude INF - 10.04.2018 18:27 Mul ongi laenud seotud osapoolte vahel. Aga järsku ei ole INF 14 veel uuendatud, et seal laenude osa V ei ole.

Avatakse õige INF alles 20-ndal?
Re:antud laenude INF - 12.04.2018 11:24 e-maksuametis täna peale 17.00 INF14 uuendamine ilmselt
Re:antud laenude INF - 13.04.2018 15:21 Küsin üle kas tuleb deklareedida emalt tütrele antud laenud . mõlemad ettevõtted asuvad eestis.
Re:antud laenude INF - 14.04.2018 00:53 Maris kirjutas:
Küsin üle kas tuleb deklareedida emalt tütrele antud laenud . mõlemad ettevõtted asuvad eestis.


TuMS § 56

§ 56`5. Seotud isikule antud laenust teatamine
Residendist äriühing ja mitteresidendist äriühingu Eestis asuv püsiv tegevuskoht, välja arvatud aktsiaseltsifond, residendist krediidiasutus ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal, on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks deklaratsiooni eelmise kvartali jooksul §-s 50`2 nimetatud isikutele antud laenude ja nende tagastamise kohta.

§ 50`2. Tulumaks varjatud kasumieraldistelt
(1) Residendist äriühing maksab tulumaksu äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenult, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega. Emaettevõtjale lõike 2 ja äriseadustiku § 6 tähenduses ning sama emaettevõtja teisele tütarettevõtjale, välja arvatud laenuandja tütarettevõtjale, antud laenu puhul, mille tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud, lasub maksumaksjal maksuhalduri nõudmisel laenu tagasimaksmise võime ja kavatsuse tõendamise kohustus. Maksuhaldur annab äriühingule tõendite esitamiseks vähemalt 30-päevase tähtaja.

(2) Emaettevõtjana käsitatakse ka ühingut, kes asub kontserni (äriseadustiku § 6) struktuuris laenu andvast tütarettevõtjast ülalpool, samuti mittetulundusühingut ja sihtasutust, kellel on laenu andvas ühingus häälteenamus või valitsev mõju.


Mina järeldan sellest, et otsesele tütrele antud laenu deklareerima ei pea.
Re:antud laenude INF - 15.04.2018 08:16 Mina aga loen välja Maksukorralduse seadusest sellise teadmise: maksudekl ratsioonide koostamise ja esitamise kohustus on äriühingu juhatusel või tema poolt volitatud isikute poolt, aga igasugune INFO täitmise ei ole kohustuslik ja kui midagi pole kohustuslik (st kohustusega käib kaasas kohustuste rikkumiste kohta sanktsioonid), siis on nende INFO -de täitmise vabatahtlik ja lausa HEA TAHE.
Olen aastate jooksul vaielnud äriühingute esindajatega seoses nende INFO-dele märgitava info kohustuslikkuse kohta ning mõnikord märkinud ja mõnikord mitte andnud infot. Ja ongi jäänud arusaamatuseks, milleks riigiametnik peaks teadma liigset info erakapitalil põhineva äriühingu äritegevuse kohta.... Erandiks on muidugi see INFO 1 kasumieraldiste kohta, ilma milleta ei saa kinnitada TSD. Aga ülejäänud infode jada? Milleks? Kas peab täitma, kui oled eraettevõtja (mitte riigiasutus, riigiasutus peaks hoopis rohkem infosid täitma, eriti just meie riigi RIIGIKOGU katselei, kus meie esindajad teevad lubamatuid tehinguid lisaks oma tasule).

Või leiate te Maksukorralduse seadusest nende INFO-de täitmise kohustuslikkust eraettevõtele. See seadus reguleerib maksuhaldurite kohustused+õigused ja maksude deklareerimise kohustuse riigi ees+ õigused!

Või õigemini tahaks meelde tuletada üldlevinud eesti kodanike arvamust, et eestlased on üks kummaline rahvas (riik) kes võtavad üle Euroopa direktiivid SÕNA_SÕNALT ilma analüüsita ja kohandamist kohalikule eripärale. Nii ka nende INFO-dega - neid on pidevalt juurde konstrueeritud ja me oleme neid üle võtnud nagu oleksid need igamehele kohustuslikud. Kas ikka on?

Mida arvate?
Re:antud laenude INF - 15.04.2018 09:06 Tundub, imari, et sa ei ole maksukorralduse seadust kuigi tähelepanelikult lugenud. Ära edaspidi sel teemal oma klientidega vaidle.

MKS § 85. Maksudeklaratsioon

(1) Maksudeklaratsioon (edaspidi deklaratsioon) on tulu-, käibe-, aktsiisi-, tolli-, sotsiaalmaksu- ja hasartmängumaksudeklaratsioon, maksuaruanne või muu maksuhaldurile esitatav maksu arvutamise dokument, mille esitamise kohustus tuleneb seadusest.

(2) Deklaratsioonile lisatakse dokumendid, mille esitamine on ette nähtud seaduse või määrusega.
Re:antud laenude INF - 15.04.2018 12:56 Aga point ongi selles, et klient väidab, et INFO on vaid informatiivne lisa, mitte deklaratsioon MKS § 85 tähenduses. INFO 14 ei ole dokument, mis kuuluks mõne maksudeklaratsiooni lisana.
Ma olen Maksukorralduse seadusega üdini kursis. Just seepärast ma selle teema üles tõstsingi.
Re:antud laenude INF - 15.04.2018 13:06 imari kirjutas:
Aga point ongi selles, et klient väidab, et INFO on vaid informatiivne lisa, mitte deklaratsioon MKS § 85 tähenduses. INFO 14 ei ole dokument, mis kuuluks mõne maksudeklaratsiooni lisana.
Ma olen Maksukorralduse seadusega üdini kursis. Just seepärast ma selle teema üles tõstsingi.


No esiteks ei ole sa üldse suvatsenud tähele panna, et selle asja nimetus on INF, mitte INFO. Ja teiseks, kus on seaduses öeldud, et maksuameti deklaratsioonide (s.h. INF-de) täitmine on vabatahtlik või soovituslik?

Viita teistele ka teadmiseks, kus see kirjas on?
Re:antud laenude INF - 15.04.2018 22:33 No sinu postitusest jäi küll mulje et sina ei leia maksukorralduse seadusest, et INF-ide esitamine oleks kohustuslik. Tegelikult on ka INF-id deklaratsioonid, mille esitamise kohustus ja tähtajad on kehtestatud maksuseadustega.
Re:antud laenude INF - 20.04.2018 09:17 ma saan aru laenude sin-out deklareerimisest.
Aga 01.07.2017 saldod - kas need ka? Ilma algsaldoseta ei tundu väga mõtekas kogu see deklareerimine...
Re:antud laenude INF - 20.04.2018 09:45 Tulumaksuseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018010
11. peatükk
INFORMATSIOONIKOHUSTUS
§ 56.5. Seotud isikule antud laenust teatamine
Residendist äriühing ja mitteresidendist äriühingu Eestis asuv püsiv tegevuskoht, välja arvatud aktsiaseltsifond, residendist krediidiasutus ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal, on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks deklaratsiooni eelmise kvartali jooksul §-s 50.2 nimetatud isikutele antud laenude ja nende tagastamise kohta. Deklaratsiooni vormi ja täitmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 07.07.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]


Tulumaksuseaduses on INF-ide esitamine kirjas kohustusena, mitte õigusena.

Postita uus teema: "Finantsarvestuse üldfoorum"
nimi:
pealkiri:
boardcode:
 Värv:  Suurus: Sulge kõik tagid
Sõnum:

emotikonid:
B) ;) :) :laugh:
:ohmy: :x :mad: :blink:
:P :( :unsure: :rolleyes:
:y32b4: :lol: :dry: :huh:


emotikonid on lubatud
HTML ei ole lubatud
Sisesta kontrollkood  
* - sinu e-maili lehekljele ei kuvata