HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | Küsitlus | Foorum
Foorumid Finantsarvestuse üldfoorum millised dividendid tuluna ...
 
Autor Sõnum
millised dividendid tuluna 2018? - 21.09.2017 17:25 Millised siis arvestatakse tuluna järgmisel aastal? Kas börsiaktsiatelt saadu?
Loen seaduse selgitusest, et firmast makstud nagu ei läheks

Aastatuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume ning maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.


- Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 22.09.2017 08:20 Vaat ei saagi nüüd aru. Kas on hoopis nii, et dividendid arvestatakse aastatulu hulka, neilt küll tulumaksu ei maksa, aga lihtsalt kaob tulumaksuvaba osa ära. Ütleme, et palk on kuus 1200 ja saad ka dividende oletame 12000, siis on kokku aastatulu nii suur, et tuleb palgalt tulumaks tagasi maksta riigile või ei tee avaldust üldse töö juures. On nii?
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 22.09.2017 16:02 ma saan ka nii aru nagu HH.
inimesed on asjata paanikasse aetud, nagu hakataks dividende (topelt) tulumaksustama. Need lähevad tulu hulka mis vähendab maksuvaba tulu osa, aga midagi juurde maksma ei pea.

Võib arvata, et on palju inimesi kes ei saa kasutada max 6000 eurot maksuvaba tulu, aga see ei ole tegelik kaotus, sest 6000 eurot ei ole ju seni eksisteerinudki. Max tegelik kaotus tänasega võrreldes on aastas 432 eurot. Ehk et jõukamatel kaob ära täna kehtiv 2160 maksuvaba tulu aastas (mis on 36 eurot kuus).
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 22.09.2017 17:47 Tavapäraselt maksustatud dividendid ei kuulu maksustatava tulu hulka, need mis on maksustatud soodusmääraga kuuluvad
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 24.09.2017 08:09 Dividendid arvestatakse aastatulu sisse
https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018

Aastatulu hulka arvestatakse:
* tulumaksuga maksustatav tulu ( töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu)
* välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata
* esti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 24.09.2017 12:53 No maksuameti selgitus on ühene, aga netis liigub ringi selline tõlgendus, kus justkui ei lähe aastatuluna arvesse ettevõtte poolt maksustamisele kuuluvad dividendid ja seda muudkui kõik väljaanded paljundavad ja tekitavad segadust. Minu meelest, kas mitte mingilt raamatupidajate lehelt ei saanud see segadus alguse. Seadus ütleb, et tuluna läheb arvesse füüsilise isiku tasemel täiendavalt maksustamata dividend ehk siis see tavapärane dividend, mida ettevõtted maksavad eraisikutele.
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 25.09.2017 16:10 Segadus saab alguse sellest, et paljud artiklite koostajad ei viitsi / ei oska / ei taha / ,,, lugeda kõike mis tulumaksuseaduses kirjas. Lisaks refereeritakse ilma asjast aru saamata või fakte kontrollimata, ning lõpeks antakse igas foorumis vms omalt poolt arusaamale vinti juurde selle asemel et võtaks seaduse ja loeks oma silmaga.

§ 12. Residendist füüsilise isiku tulu

(1) Tulumaksuga maksustatakse residendist füüsilise isiku poolt
6) dividendid (§ 18);

(2) Füüsilise isiku maksustatava tulu hulka ei kuulu §-de 48–53 alusel maksustatavad erisoodustused, kingitused ja annetused, dividendid või muud kasumieraldised, välja arvatud § 50/1 alusel maksustatavad dividendid ja kasumieraldised.

§ 18. Dividendid ja muu tulu osalusest

(1) Tulumaksuga maksustatakse kõik dividendid ja muud kasumieraldised, mida residendist füüsiline isik saab välismaa juriidiliselt isikult rahalises või mitterahalises vormis.

(1/1) Dividendi ei maksustata tulumaksuga, kui selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud või kui dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud.

Seaduse § 50/1 räägib soodusmääraga maksustatud dividendidest
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 25.09.2017 16:20 kas ei ole mitte nii, et siin on kaks eri asja?
ühelt poolt jah, ei maksustata füüsilise isiku tasandil tulumaksuga tavalisi dividende, millelt eesti äriühing on füüsilisele isikule väljamakset tehes juba omalt poolt maksu maksnud.
teiselt poolt arvestatakse need dividendid isiku tulu hulka ning seda võetakse arvesse maksuvaba tulu summa arvestamisel, et kui tulu aastas, s.h dividenditulu, ületab 14400 eurot, hakkab tulumaksuvaba osa vähenema.
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 25.09.2017 16:22 Küsimus ei olnud maksustamisest, vaid sellest, mida arvestatakse aastatuluna ja selle leiab § 23-st:
§ 23. Maksuvaba tulu
(1) Residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust arvatakse maha maksuvaba tulu 6000 eurot, arvestades lõiget 2.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]
(2) Kui tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null.
[RT I, 07.07.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]
(3) Tuluna lõike 2 tähenduses käsitatakse lisaks tulumaksuga maksustatavale tulule ka maksustamisperioodil saadud § 44 lõikes 13 nimetatud tulu, §-s 50 nimetatud, füüsilise isiku tasemel täiendavalt maksustamata tulu ja ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summat, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu osa võrra.
[RT I, 07.07.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 25.09.2017 17:08
Küsimus ei olnud maksustamisest, vaid sellest, mida arvestatakse aastatuluna

Tänud kk ja teised - midagi kiilus mõttevoos kinni, vabandust!

Nagu kk poolt toodud § ütleb, et aastatuluna läheb kirja §-s 50 nimetatud, füüsilise isiku tasemel täiendavalt maksustamata tulu, ehk siis nn tavapäraselt maksustatud dividendid. Soodusmääraga maksustatud dividendid (TuMS § 50/1) ei lähe kirja, sest need on füüsilise isiku tasemel täiendavalt maksustatud.
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 11.10.2017 12:22 Kas ma saan õigesti aru, et see inimene, kelle kuusissetulek on üle 2100 euro ja kes nagunii tulumaksuvaba miinimumi ei kasuta, lisaks enam dividendide eest siiski maksma ei pea.
Aga see inimene, kelle tavaline palk on väiksem, peab tulumaksu siiski juurde maksma selle eest, et ta sai dividende?
Ehk siis väiksemapalgaliste osas mõnes mõttes ikkagi toimub topeltmaksustamine?
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 11.10.2017 12:57 Kutsa kirjutas:
Kas ma saan õigesti aru, et see inimene, kelle kuusissetulek on üle 2100 euro ja kes nagunii tulumaksuvaba miinimumi ei kasuta, lisaks enam dividendide eest siiski maksma ei pea.
Aga see inimene, kelle tavaline palk on väiksem, peab tulumaksu siiski juurde maksma selle eest, et ta sai dividende?
Ehk siis väiksemapalgaliste osas mõnes mõttes ikkagi toimub topeltmaksustamine?


Tulumaksu ei pea juurde maksma, vaid juhul, kui on arvestatud maksuvaba osa ja tulumaksu vähem tasutud, siis tuleb nö. tagasiarvestus teha ja see vähem makstud tulumaksu osa nüüd deklareerimisel "tagasi maksta".
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 11.10.2017 21:03 Mina saan küll aru, et sellega tahetakse väikeettevõtlust vähendada. Töötan 1200 palgaga nagu keegi teinegi ja arvestatakse 500 maksuvaba. Võtan oma firmast omanikutulu aastas 11000, millelt firma maksud tasunud ja ma pean maksma riigile tagasi 1200. Miks?
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 11.10.2017 21:21 hmm kirjutas:
Mina saan küll aru, et sellega tahetakse väikeettevõtlust vähendada. Töötan 1200 palgaga nagu keegi teinegi ja arvestatakse 500 maksuvaba. Võtan oma firmast omanikutulu aastas 11000, millelt firma maksud tasunud ja ma pean maksma riigile tagasi 1200. Miks?


Alati on võimalus kohe alguses üldse mitte maksuvaba osaga arvestada, siis ei ole pärast tarvis ka midagi tagasi maksta. Samas, selle 100 eurot kuus saad justkui intressita laenuks, tagasi maksad alles juulis
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 12.10.2017 08:38 Ma saan kõigest aru, aga inimesed pole enam võrdsed. Kes ainult tööl, saab kasutada maksuvaba osa ja teine sama palgaga, tegeleb ka väikselt ettevõtlusega, loonud omale töökoha, ei saa enam kasutada kui võtab dividende.
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 12.10.2017 10:11 hmm kirjutas:
Ma saan kõigest aru, aga inimesed pole enam võrdsed. Kes ainult tööl, saab kasutada maksuvaba osa ja teine sama palgaga, tegeleb ka väikselt ettevõtlusega, loonud omale töökoha, ei saa enam kasutada kui võtab dividende.


Et tahaks nagu sotsialismi tagasi, et kõik oleks võrdsed? Ma ei tea väga paljude riikide süsteeme, aga kohati on need teistes riikides ikka palju "ebavõrdsemad", kujuta nüüd ette, et tulumaksuvabast osast ei oleks keegi midagi kuulnud ja tulumaks aina tõuseks ja tõuseks, nii kui aga hakkad rohkem teenima? Ma usun, et saaksid seda kuskil proovida, kui mõnes teises riigis ettevõtlust prooviksid. Tegelikult ei ole sellist olukorda mitte kunagi võimalik saavutada, et kõik oleksid võrdsed, ei olnud see enne ka niimoodi, kui tulumaks kõigile oli näiliselt ühetaoline.
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 12.10.2017 10:54 Ma saan väga hästi aru palgalt arvestamisest, aga miks dividende arvestatakse tulu hulka kui nendelt on juba raha saanud riik. Ma maksan võrreldes ainult palgatöötajaga, kes teenib minuga võrdselt ikkagi tulumaksu rohkem.
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 12.10.2017 13:57 No mis on siin keerulist?
Miks peaksid kõik inimesed olema võrdsed tulumaksukohustuse suhtes?

nii töötasu jm tööga seotud tasud ning saadud dividendisummad ongi sinu tulu kokku ja sellelt kogusummalt saad arvestada tulumaksuvaba osa,
seega oled sa suure sissetulekuga (tuluga) persoon ja sinu jaoks on kohustuslik tulumaks suurem kui madalapalgalisel - selline eesmärk seati riigikogus.
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 12.10.2017 15:02 eelmisele
rahune maha
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 12.10.2017 22:40 Kas firmad siis 2018.a. enam dividendidelt tulumaksu ei pea maksma?
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 13.10.2017 01:33 imari / Moderaator
Postitusi: 234
...seega oled sa suure sissetulekuga (tuluga) persoon ja sinu jaoks on kohustuslik tulumaks suurem kui madalapalgalisel - selline eesmärk seati riigikogus.
:D

Eesmärk oli ikka tegelikult läbi suruda see Keskerakonna astmeline tulumaks aga kuna IRL nagu ei saanud ka oma näost ka päris loobuda siis välja tuli täieline jama .

Tahtsid teha treppi aga välja kukkus liumägi.
No ja madalapalgalistest oli küll päris savi ... aga vaata kui kena on enne valimisi kireda TV ekraanil ... meie andsime teile 67 tugrikut juurde

Kui palju madalapalgaline kaotab , et enam ei saa koos abikaasaga deklarit teha?
Kui palju pannakse maksumaksja raha huugama MA ümbertegemisek? Mul muidugi pole kahju ITI poisid saavad tööd ja leiba.

Mui isiklikult ainult kahju, et üks selge ja asi rikuti välgukiirusel ära. Ekas me kevadel näeme neid õnnelikke madalapalgalisis kes heauskselt 500 maksuvaba kasutanud ja siis peavad hakkama tagasi tampima kui deklari ära teevad.
Sest on näites halb tööandja andis preemiat ja pill läks lõhki.
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 13.10.2017 16:33
Ekas me kevadel näeme neid õnnelikke madalapalgalisis kes heauskselt 500 maksuvaba kasutanud ja siis peavad hakkama tagasi tampima kui deklari ära teevad.

Seda arvan minagi, et õied tulevad 2019 aasta kevadel, kui kohale jõuab mis tegelikult teoksil
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 13.10.2017 17:15 Õied ikka puhkevad kevadel, eriti ägedalt 2019 kevadel, selles pole enam vist kellegi kahtlust.
Nii segast tulumaksuseadust kui 2018 kehtima hakkab andis välja treida, eriti seda osa, mis jääb inimestel 1200-2100 kuusissetuleku vahele - iga 1200 eurot ületava 1,80 euro pealt hakkab maksuvaba 500 eurot -1 euro võrra vähenema kuni muutub 2100 juures maksuvaba osa nulliks. Löögi all on nii töötavad pensionärid, mitmest kohast tasu saavad, eluruumide üürileandjad, metsamüüjad jne.
Dividendide topeltmaksustamine on samuti veel üsna segane. Ettevõtted peavad nii ehk naa makstavatelt dividendidelt tulumaksu maksma ja siis veel inimene ise kah. Keegi kusagil rääkis, et eraisiku dividendituluks loetakse TSM-il dividendide nö. brutosumma.
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 13.10.2017 19:38 Tulu hulka vast läheb ikka dividendid, mis laekuvad inimesele. Firma ju deklareerib infis saaja nime ja ka dividendid.
Aga siin ei tea enam midazh2gi....
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 16.10.2017 10:35 Nn soodusmääraga dividendid lähevad tulu hulka brutosummas. Kui sulle laekus panka 9000 eurot soodusmääraga dividendi, siis tulu on 9677,42 (9000-lt 7% on 677,42). Ettevõte maksab lisaks 14% ja enne 14% kohaldamist jagatakse 0,86-ga. Ehk alussumma on 10465,12 ja sellelt 14% on 1465,12.

Seega, et osanik saaks kontole 9000 eurot, maksab ettevõte riigile 1465,12 ettevõtte tulumaksu ja 677,42 isiku tulumaksu.
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 16.10.2017 14:52 Minu arvates peab mikroettevõtja puhta loll olema, et soodusmääraga dividende maksta. Loodame et Maksuameti superprogrammi ei häälestata ise dividendide portsenti määrama, vaid selle saab ise valida. Kuigi tundub ulmevaldkonnast unistus, arvestades et TSD on automaatselt maksukohustust arvestav.
Mina ausalt öeldes ei kujuta ette, mis saama hakkab, sest maksukoormust ei ole sellisel juhul võimalik absoluutselt ette ennustada, kui just mõnda ekstra arvutustabelit lisaks ei pea.
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 16.10.2017 15:28 nende 14%, 7% aega veel on.

"Kolme aasta reegel

TuMS-i § 61 lg 53 toodud rakendussättest järeldub, et esimest korda saaks määraga 14/86 maksustada dividendi alles 2019. aastal, sest ühte kolmandikku hakatakse arvutama esimest korda alles 2018. aastal makstud dividendist." - Tõnis Jakob 13.10.17

nii et jõuame veel seedida...
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 16.10.2017 16:43 Jõuame seedida jah, kuid selgitusi oma lähikondlastele vaja juba praegu jagada.

Aga nüüd ei ole enam mitte ühtegi ühest vastust selles valdkonnas.

Selleks, et saada 2019 rakendada soodusmääraga dividendimakseid, soovivad ettevõtjad juba aastal 2018 aru saada, kuidas neile kasulikum oleks jne.
Aastal 2020 ja sealt edasi läheb asi veel keerulisemaks arvutamise mõttes, kui kolme aasta reeglile kohandub ka teine ja kolmas aasta.

Kas kuskil on võimalik tutvuda nende inimeste nimedega, kes selle seadusemuudatuse loojateks on? Saadaks neile kohe isiklikult "tervitusi".
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 16.10.2017 17:20 Aive kirjutas:

Kas kuskil on võimalik tutvuda nende inimeste nimedega, kes selle seadusemuudatuse loojateks on? Saadaks neile kohe isiklikult "tervitusi".

Need nimed on kusagil rahandusministeeriumi ruumides peidus.
"Tervitusi" peaks pigem saatma poliitikutele, kes andsid niivõrd palju lubadusi raha kasutamiseks siia-sinna ja andsid rahandusametnikele eelarve kulude poole ette ning kusagilt tuli lubatud kulupoolele tulupool leida. Nii see, pehmelt öeldes imelik, tulumaksuseadus sündis lootusega saada makse kokku oluliselt rohkem kui varemalt.
Maksudega ei tohiks niimoodi mängida. Ega ettevõtjad ja töötajad kah lollid pole - mida enam makse tõstetakse, seda enam hakatakse makse optimeerima. Lätist alko ja sigarettide ostust tingitud aktsiiside ja käibemaksu vähemlaekumisest me riigile ei räägigi.
Uue tulumaksuseaduse järgi palgamakse arvestades võivad nii mõnedki raamatupidajad jääda 2019.a. märtsis töötajate vihapursete alla nagu poe kassapidajad, kui kauba hind riiulil ja kassaaparaadis ei lange kokku. Eks ürita inimestele selgeks teha, et maksuvaba ei tule enam kõigil igal juhul 500 eurot kuu kohta, suur enamus ei saa sellest üldse aru ja ei tahagi aru saada.
Täiesti arusaamatu, miks pidanuks ühe arusaadava dividendide tulumaksustamise nii segaseks ajama. Palju loodetakse sellest dividendide uuest maksumuudatusest riigile tulu juurde saada?
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 17.10.2017 09:37 Ma ei ole Sirlega selles osas nõus, et "tervitused" kuuluksid vaid poliitikutele. Käesoleva temaatikaga seotud ettepanekud saavad alguse siiski kuskil ametkondades, inimeste peades, kes reaalselt neid ideid genereerivad ja nö välja arvutavad oodatavad tulemid. Poliitikud vaid tarbivad neile ettesöödetud ideid. Loodetavasti nad sealjuures siiski ka ise mõtlevad, kui ideid ellu hakkavad viima.

See, et meil on ees kulude pool, millele tuleb leida kate tuludena, ei pea ilmtingimata tähendama, et maksudega tehakse idiootseid keerdkäike.
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 17.10.2017 09:49 see “500 eur” idee kuulub 100% poliitikutele, on ju nüüd juhendite keerukusest näha kuidas igat pidi üritatakse seda mõju vähendada. See 14%+7% div. tulumaks ei olnud algselt üldse seotud maksuvaba tuluga-oli eelmise valitsuse ajal välja mõedlud, see tuli sisse viia ainult, et jällegi vähendada selle “500eur” mõju riigieelarvele. Kõik keerleb selle super ilusa loosungi ümber!
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 18.10.2017 13:48 Eks uued seadusesätted 2018. aastal forsseerivad kasumi väljavõtmist sellel aastal ja seega laekub eelarvesse erakordset maksutulu.
Ja vastupidiselt oodatavale maksulaekumistele väheneb palgamaksude osa, kuna juba praegu on hakatud tegema plaane töötasude vähendamiseks, ehk palgamaksusid optimeerima. Kindlasti suureneb erafirmades deklareerimata töötasude maksmine sulas.
Kui tahad jätkata ettevõtlust, siis pane aju tööle uues maksukeskkonnas..
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 26.10.2017 18:53 Sirle kirjutas:
Aive kirjutas:


Täiesti arusaamatu, miks pidanuks ühe arusaadava dividendide tulumaksustamise nii segaseks ajama. Palju loodetakse sellest dividendide uuest maksumuudatusest riigile tulu juurde saada?


Arvutan, et kui ettevõte maksab brutodividendilt 25% tulumaksu enne neto väljamaksmist eraisikule ning veel nõuab kas tagasimaksena või
virtuaalselt maksuvaba osa suurendamisega veel lisaks 20% netodividendilt, siis kokku saab ju riik 36% brutodividendilt.
(6250 bruto, 5000 neto, millest eraisikult maha 1000)

Seega senise 1250 euro asemel riigi tulu 2250. Siit vastus Sirle lõpuküsimusele
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 26.10.2017 18:55 Eelnev tsiteering läks täita metsa.
Sisemise kastis Sirle küsimus, välimises minu mõte ja Aivega pole siin mingit pistmist
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 27.10.2017 10:22 einarile:
Dividendidelt ei arvestata täiendavalt tulumaksu. Küll aga võib sinu kui eraisiku maksuvaba summa aastas väheneda, sest saadud dividendid lisatakse aastatulule.
Ehk siis tegemist on dividendide varjatud maksustamisega teise nime all. Kui aastatulu kogusumma jääb alla 14400 ei juhtu midagi ehk täiendavat maksukulu ei ole. Edasi on täpne täiendav kulu individuaalne ja ei ole 20% dividendide summast, aga lisamaksustamine on see vaieldamatult. Kõik sõltub sellest, millisel maksuastmel 6000st oli eelnevalt sinu aastatulu ja millisele maksuastmele liigitub aastatulu koos saadud dividendidega.
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 27.10.2017 10:55 mina saan aru, et siis on kõige kasulik pmt maksta miin.palka ja maksta max osas dividende ja kui on kogutulu väiksem, siis saab riigilt tagasi?
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 27.10.2017 11:14 eve kirjutas:
mina saan aru, et siis on kõige kasulik pmt maksta miin.palka ja maksta max osas dividende ja kui on kogutulu väiksem, siis saab riigilt tagasi?

Just nii, oled õigesti aru saanud. Kas just saad riigilt tagasi või maksad peale, olenevalt sellest kas palgalt arvestad maksuvaba (võib ka 500-st väiksema summa maksuvaba arvestada) või mitte, kuid suuremate dividendimaksetega võidad väiksemate palgamaksude pealt 33%. Kusagilt tuleb käest äravõetav raha ju firmasse või endale tagasi saada. Oma firma, teed mis tahad, seaduse piirides muidugi.

Võib ju ka iga kuu palgast maksuvaba täiega maksimaalselt arvestada ja 2019 juuliks kusagilt leida need 1200 eurot, mis nagu 2018.aastal riigilt nö. ilma intressita laenasid (maksuvaba arvestasid), ning kui tulud liialt suureks osutusid, siis ausa maksumaksjana selle arvestatud maksuvaba osa tagasi maksta.
Maksuamet pidi hakkama kõigile elanikele ja firmadele hakkama saatma järgmisel aastal teavitusi, kui aasta algusest inimese maksuvaba tuluosa kõigi erinevate tulude kohta kokku 6000 on täis saanud, kuid see ei segavat TSD-de kinnitamist.
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 09.11.2017 15:05 Toon konkreetse näited, palun mõelge kaasa, ikka ei saa päris hästi aru- 1. pensionär saab pensioni iga kuu 450.-(tulumaksuvaba) ja aasta keskel dividende 3000.- kokku aasta tulu 8400.-. Kui tulum.vaba on 6000.-, kas siis 2400.- pealt peab tulumaksu juurde maksma? näide 2. Kui töötasu on 500.- kuus(tulum.vaba ei arvesta) ja aasta peale dividendid kokku 25000.- kokku aasta tulu 31000.-, siis ei pea midagi juurde maksma ?
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 09.11.2017 18:09 Vastus mõlemale küsimusele: kui muid tulusid ei ole, siis EI OLE tulumaksukohustust
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 10.11.2017 13:14 Kuidas nii ?, näite 1.puhul saab tulu 8400.- aastas ja maksuvaba on 6000.- ?
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 10.11.2017 14:18 eva kirjutas:
Kuidas nii ?, näite 1.puhul saab tulu 8400.- aastas ja maksuvaba on 6000.- ?


Kuni 14400 aastas saab rakendada maksuvaba 6000.-, alles selle ületamisel hakkab maksuvaba osa vähenema. Antud juhul ei tule aastatulu ju nii suur.
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 11.11.2017 08:30 Saan aru küll, kuni 14400 on maksuvaba 6000.- , näite puhul saab tulu 8400, millest pole tulumaksu makstud (pensioni 450.-pealt ei lähe tulumaksu). Tema kogutulu on 8400.- ja ikkagi on maksuvaba 6000.- vahe on ju 2400.- millelt peaks tulum. maksma ? Kas keegi selgitaks mulle ? Mul isa ongi sellises olukorras ja me ei saa aru! kui me jagame 8400/12, siis ühe kuu tulu on 700.- ja maksuvaba on 500.- järelikult selle 200.- pealt peab maksma tulumaksu ? mis aasta peale teebki 2400.-
Re:millised dividendid tuluna 2018? - 11.11.2017 23:58 Dividendid võetakse arvesse ainult aastatulu arvestuses, eraisik ei maksa neilt tulumaksu, arvestad praegu maksustatava tulu hulka ju dividendid ka. Tulumaksu peaks suurema, kui 14400 euro puhul hakkama maksma ainult pensioni osalt, aga jah, selle näite puhul ei ole aastatulu ju kaugeltki nii suur.
Re: erisoodustus ja käibemaks 2018? - 11.12.2017 11:06 öelge,kas al.2018 tuleb sõiduauto erisoodustuselt ka käibemaksu tasuda,kunagi oli midagi sellist?
Re: erisoodustus ja käibemaks 2018? - 11.12.2017 11:27 Kui öeldi maksuametist, et üldise maksuvaba tulu avalduse olemasolul raamatupidamine peab automaatselt arvestama töötajale maksimaalse võimaliku maksuvaba tulu, siis kas selles kontekstis peab raamatupidamine ka inimesele makstavaid dividende arvesse võtma? St olukord, kus töötajad saavad ettevõttest nii palka kui dividende.

Postita uus teema: "Finantsarvestuse üldfoorum"
nimi:
pealkiri:
boardcode:
 Värv:  Suurus: Sulge kõik tagid
Sõnum:

emotikonid:
B) ;) :) :laugh:
:ohmy: :x :mad: :blink:
:P :( :unsure: :rolleyes:
:y32b4: :lol: :dry: :huh:


emotikonid on lubatud
HTML ei ole lubatud
Sisesta kontrollkood  
* - sinu e-maili lehekljele ei kuvata