HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | Küsitlus | Foorum
Foorumid Finantsarvestuse üldfoorum Alates 2018 uus tulumaksuse...
 
Autor Sõnum
Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 17.01.2017 08:46 2017 kehtiva ja alates 01.01.2018 kehtima hakkava tulumaksuseaduse võrdlus on päris huvitav:
https://www.riigiteataja.ee/redaktsioonide_vordlus.html?grupiId=161969&vasakAktId=131122016004&parem AktId=131122016005
Suurelt ja laialt on räägitud alates 01.01.2018 maksuvabast 6000 € aastas ehk 500 eurot kuus. Vähem on räägitud: (2) Lõikes 1 sätestatud summat vähendatakse ühe euro võrra (kuid mitte enam kui nullini) 14 400 eurot ületava tulu iga lisanduva 1,80 euro kohta.
Ei tule enam eraldi maksuvaba pensioni osa jmt. Eraisiku tuludena pannakse kõik ühte patta, ka firmade poolt juba maksustatud ja eraisikutele väljamakstud dividendid loetakse eraisiku maksutatavaks tuluks ning nende kõigi tulude kogusummalt arvestatakse või ei arvestata maksuvaba osa olenevalt kogutulu suurusest.
Kui inimene saab aasta lõikes kõik pensionid, firmade dividendid, töötasud kokku kuukeskmiselt 1200, siis on tal maksuvaba 500 kuus. Kogutulu üle 1200 kuu kohta aga hakkab maksuvaba osa kahanema kuni muutub 2100 juures nulliks, olematuks. Üle 2100 maksuvaba enam ei ole ega tule.
Kui aastakeskmiselt on tulu kuus näiteks 2000, siis maksuvaba 500 vähendatakse iga 1200 ületanud 1,80 pealt 1 euro võrra, ehk maksuvaba on kuus vaid -55,56 eurot, mitte enam -500.
Kui inimene saab aastakeskmiselt kuu kohta 2100 eurot (palk+pension+dividendid jmt), siis maksuvaba tuluosa tal puudub täienisti. Kõik, mis aasta sees maksuvabana arvestatud, tuleb tal riigile tagasi maksta.
TMS §42 ...Maksumaksja võib oma avalduses ette näha väiksema summa maha arvamise...
Tundub, et uue seaduse valguses on mitmetest kohtadest mitmesuguse tulu saajatel mõttekas igaks juhuks mitte kusagilt maksuvaba tuluosa arvestada mitte lasta, või siis määrata enese jaoks ühes kohas väiksem maksuvaba summa, sest kui igasugune kogutulu läheb üle 14400 aastas (1200 kuus), siis aastasiseselt maksuvaba tuluosaga arvestamisel tuleb igal juhul tulumaksu riigile tagasi maksta.
On mis on, kuid eraisiku jaoks on see uus maksusüsteem üsna keeruline ja pigem soodustab mustalt töötamist, rääkimata dividendide topeltmaksustamisest, eriti pisiettevõtjate puhul - maksa oma firmast dividendide väljamakselt 20/80(25%) tulumaksu ja veel eraisikuna sellelt saadud summalt lisaks peale 20% tulumaksu.

Kui 2017.a. on veel erandita kõigile maksuvaba 2160 eurot aastas (180 kuus) ja pensionäridele lisaks 2832 eurot aastas (236 kuus), dividende topelt ei maksustata, siis alates 01.01.2018 on kõik ühes pajas, ettevõtlike inimeste jaoks ei ole enam ei maksuvaba tuluosa olemas ega ka dividendide mõistlikku maksustamist. Kui see kõik ei ole oluline maksutõus, siis mis seda veel on?
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 17.01.2017 09:27 ma ikkagi ei lugenud välja dividendide topeltmaksustamise...
muus osas - nii see on
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 17.01.2017 09:32 Dividende ei maksustata topelt.

§ 18 lg 1'1:
(1'1) Dividendi ei maksustata tulumaksuga, kui selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud või kui dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud.

Ja § 23 lg (3) Tuluna lõike 2 tähenduses käsitletakse lisaks tulumaksuga maksustatavale tulule ka maksustamisperioodil saadud § 44 lõikes 13 nimetatud tulu ja §-s 50 nimetatud, füüsilise isiku tasemel täiendavalt maksustamata tulu.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 17.01.2017 10:25 Just, eraisikute täiendavalt maksustatavaks tuluks saavad ka laekuvad dividendid, mida senini täiendavalt maksustatud ei ole.
TMS § 23 lg (3) Tuluna lõike 2 tähenduses käsitletakse lisaks tulumaksuga maksustatavale tulule ka maksustamisperioodil saadud § 44 lõikes 13 nimetatud tulu ja §-s 50 nimetatud, füüsilise isiku tasemel täiendavalt maksustamata tulu.
Kui senini on meil dividendide väljamaksetelt maksnud tulumaksu vaid firmad, siis edaspidi hakatakse tulumaksu sellele lisaks kinni pidama ka eraisikutelt, kes dividende saanud (senini nad täiendavalt neilt tulumaksu ei maksnud). Tänage õnne, et dividendide väljamakselt veel sotsiaalmaksu 33% maksma ei pea peale maksma, nagu keskerakond seda soovis.

Otsisin välja Vabaerakonna protesti selle uue seadusemuudatuse vastu:
"5" Eelnõu § 1 punktis 5 jäetakse välja sõnad "ja §-s 50 nimetatud, füüsilise isiku tasemel täiendavalt maksustamata tulu".
Selgitus: Eelnõu kohaselt võetakse maksustatava tulu suuruse kindlaks määramisel arvesse ka sellised tululiigid, mida üldse ei loeta tulumaksuseaduse tähenduses füüsilise isiku tuluks või mida ei loeta tema Eestis tulumaksuga maksustatavaks tuluks, sealhulgas dividendid ja muud TuMS §-s 50 nimetatud kasumijaotised. Kuna dividendi Eestis üksikisiku tasemel ei maksustata tulumaksuga, siis pole põhjendatud ka selline dividend topeltmaksustamine maksuvaba miinimumi kaudu. Dividendid on juba väljamaksja juures maksustatud määraga 20/80.
Teiseks, eelnõu seletuskirjas on öeldud, et maksumaksjal on võimalus taodelda maksimaalsest lubatud maksuvabast tulust väiksema summa arvesse võtmist. See on vajalik, kui isik saab töötasu või mõnda muud maksustatavat tulu enam kui ühest tuluallikast. Dividendide väljamaksmine
selgub alles aasta teises pooles, tulumaksu kinnipidamine aga algab aasta algusest.
Aivar Soerd Juhtivkomisjon: JÄTTA ARVESTAMATA


Nii et makske kõikvõimalikud dividendid välja sel aastal (kui just dividendide tulumaksu edaspidi ei vähendata)
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 17.01.2017 10:32 Mina saan aru nii, et dividendid lisatakse “maksustava tulu” hulka jah, aga tulumaks mida ettevõte juba ära maksis samuti võetakse arvesse kui” tasutud tulumaks”, küll aga kui isik on saanud palga tuluna 10.000 eur ja kasutanud maksuvaba miinimumi 6.000 , aga dividende sai lisaks 20.000 siis tema jaoks tulumaksumiinimumi ei rakendata ja peab tulumaksu juurde maksma.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 17.01.2017 10:44 Küpsete firmade 14-protsendine maksumäär tuleb ilmselt tuleval aastal

siin on juttu küll 14% / 20% tulumaksust aga siit võib lugeda välja, et maksustatakse ikka 1 kord :

Vältimaks täiendava motivatsiooni tekitamist nii öelda dividendipalga maksmiseks, tuleks füüsilisele isikule makstavaid dividende saaja tasandil edaspidi täiendavalt maksustada, et hoida summeeritud maksukohustus 20 protsendi tasemel," seisab plaanis.

Seega tuleb rahandusministeeriumil 14-protsendilise tulumaksuga maksustatud kasumi osast füüsilisele isikule jaotatud dividendilt täiendavalt kinni pidada 7 protsenti tulumaksu. Olulisi erandeid kava ette ei näe, kui tegu pole just residendiga mõnes riigis, millega Eesti on sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingu.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 17.01.2017 10:47 füüsik kirjutas:
Mina saan aru nii, et dividendid lisatakse “maksustava tulu” hulka jah, aga tulumaks mida ettevõte juba ära maksis samuti võetakse arvesse kui” tasutud tulumaks”, küll aga kui isik on saanud palga tuluna 10.000 eur ja kasutanud maksuvaba miinimumi 6.000 , aga dividende sai lisaks 20.000 siis tema jaoks tulumaksumiinimumi ei rakendata ja peab tulumaksu juurde maksma.


Kahjuks ei suuda ise seda kuidagi välja lugeda, et firma poolt makstud tulumaks võetakse arvesse. Kui see on tõesti nii, siis võiks küll öelda, et tegu ei ole topeltmaksustamisega.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 17.01.2017 11:01 Kõigepealt tehakse ja kinnitakse äpud kobarseadused ja seejärel hakatakse neilt kiirelt muutma. Värske uudis dividendide maksustamise muutmise kohta ja jälle on rahandusminstril nii kiire, et muudatused tehakse jälle käigupealt:

http://uudised.err.ee/v/majandus/17a9e256-03e1-461d-90c1-c197c2460d57/kupsete-firmade-14-protsendine -maksumaar-tuleb-ilmselt-tuleval-aastal
Rahandusminister Sven Sester teeb neljapäevasel kabinetinõupidamisel ettepaneku kehtestada muudatused alates 2018. aasta 1. jaanuarist. Rahandusministeeriumi hinnangul on muutus kiireloomuline ning seetõttu soovib ministeerium eelnõu ette valmistada ilma eelnevalt väljatöötamiskavatsust koostamata.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 17.01.2017 18:10
Kõigepealt tehakse ja kinnitakse äpud kobarseadused ja seejärel hakatakse neilt kiirelt muutma.

Ja see juures unustatakse esimese klassi matemaatika - selleks et hoida tulumaksu 20% määras, maksustakase ettevõtted 14%ga ja eraisik 7%ga

Kõlab ju palju paremini, kui välja öelda, et tõstame tulumaksu 1%

Mina ka ei loe muudatustest välja, et kehtivas versioonis ettevõtte poolt tasutavat tulumaksu kuidagi arvesse võetakse
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 17.01.2017 19:12 rotiplika kirjutas:
Ja see juures unustatakse esimese klassi matemaatika - selleks et hoida tulumaksu 20% määras, maksustakase ettevõtted 14%ga ja eraisik 7%ga

Kõlab ju palju paremini, kui välja öelda, et tõstame tulumaksu 1%


Matemaatikaga peaks kõik korras olema.

Kui praegu dividende välja maksta 1000€, siis tulumaks sellelt on 20/80 ehk 250€.
Tulevikus peab dividendide summa brutos olema 1075€, et 1000€ netos kätte saada.
1075 x 14/86 = 175€ ettevõtte makstav osa
1075 x 7% = 75,25€ füüsilise isiku makstav osa
Kokku tulumaks 175 + 75,25 = 250,25€

Ei ole kuskil plaanitud 1%-st maksutõusu.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 17.01.2017 20:04 o K:
Tulumaks on 250,25 ja brutosumma on 1075, siis teeb see 23,28% brutost
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 17.01.2017 21:00 rotiplika kirjutas:
o K:
Tulumaks on 250,25 ja brutosumma on 1075, siis teeb see 23,28% brutost


tegelikult on ju bruto 1250,25...
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 18.01.2017 10:05 "Vältimaks täiendava motivatsiooni tekitamist nii öelda dividendipalga maksmiseks, tuleks füüsilisele isikule makstavaid dividende saaja tasandil edaspidi täiendavalt maksustada, et hoida summeeritud maksukohustus 20 protsendi tasemel," seisab plaanis.
Seega tuleb rahandusministeeriumil 14-protsendilise tulumaksuga maksustatud kasumi osast füüsilisele isikule jaotatud dividendilt täiendavalt kinni pidada 7 protsenti tulumaksu.


Rahandusminister Sesteri teksti võib lugeda vasakult paremale või araabiapäraselt paremalt vasakule, ühtviisi "arusaadav" on ta ikka.
Niipaljukest võib aru saada, et kiirkorras seadustatud tulumaksuseadus tuleb dividendide väljamaksete osas kiirkorras muuta.

See uus soovitavalt 14%+7% on kah selline asi, et teoreetiliselt võiks dividendide väljamaksja koheselt need mõlemad tulumaksud kinni pidada enne eraisikutele dividendide väljamakseid. Kõik ei ole pisifirmad ühe-kahe osanikuga, maksavad ka suured börsifirmad, kaubamajad, veefirmad jt. paljudele aktsionäridele korraga ja siis peaks pea iga inimene aasta lõppedes tulumaksu juurde maksma.

Näiteks uue muudatuse raames makstes puhtana dividende kätte 1000, maksab ettevõtja div.tulumaksu peale 14% 14/86= 162,79 eurot; lisaks peaks raha saaja maksma saadult 1000-lt 7%= 70 eurot; kokku maksab üks ja teine tulumakse 162,79+70,00=232,79 eurot riigile.
Teisisõnu, kui teisendada div.brutoks 1000+162,79= 1162,79,
siis tulebki välja, et kokku makstud tulumaks 232,79 on 20% 1162,79-st.

Kuidas seda kõike aga arvestama hakatakse, kui kõik tulud peaksid olema ühes pajas ja maksustatud 20%-ga, see on iseküsimus. Seadust tuleks üksjagu muuta.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 18.01.2017 14:18 Sirle kirjutas:
Näiteks uue muudatuse raames makstes puhtana dividende kätte 1000, maksab ettevõtja div.tulumaksu peale 14% 14/86= 162,79 eurot; lisaks peaks raha saaja maksma saadult 1000-lt 7%= 70 eurot; kokku maksab üks ja teine tulumakse 162,79+70,00=232,79 eurot riigile.
Teisisõnu, kui teisendada div.brutoks 1000+162,79= 1162,79,
siis tulebki välja, et kokku makstud tulumaks 232,79 on 20% 1162,79-st.


Kuigi lõpptulemus tuleb sama, ei ole see arvestus päris õige.
Selleks, et osanik/aktsionär saaks 1000€ puhtalt kätte, peab bruto olema 1075,27€. Just see summa läheb ettevõtte eelmise aasta kasumist maha ja maksustatakse dividendide tulumaksuga, mis on ettevõttele 1075,27 x 14/86 = 175,04 ja isikule 1075,27 x 7% = 75,27€. Ettevõtte kulu kokku on 1075,27 + 175,04 = 1250,31€, millest tuleneb, et kogu tulumaksumäär on (175,04 + 75,27) / 1250,31 = 20%.

See uus soovitavalt 14%+7% on kah selline asi, et teoreetiliselt võiks dividendide väljamaksja koheselt need mõlemad tulumaksud kinni pidada enne eraisikutele dividendide väljamakseid. Kõik ei ole pisifirmad ühe-kahe osanikuga, maksavad ka suured börsifirmad, kaubamajad, veefirmad jt. paljudele aktsionäridele korraga ja siis peaks pea iga inimene aasta lõppedes tulumaksu juurde maksma.


Sellest lõigust ei saa ma aru. Miks peaks dividendide saaja hakkama tulumaksu juurde maksma, kui dividendide tulumaks on üldisest maksumäärast erinev ja see peetakse väljamaksmisel koheselt kinni. Ka praegu on erineva maksumääraga tulusid, mida ei panda muude tuludega ühte patta. Miks dividendidega peaks teisiti olema? Ja küllap need vajalikud muudatusedki seadusesse ära tehakse. Aega veel on ju.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 18.01.2017 22:09 Mina saan hetkel kehtivast versiooni lugedes sedasi aru (võimalik et täiesti valesti)

Ettevõte kuulutab välja dividendid 1000 €. Ettevõtte tulumaksukulu on 1000*14/86 = 162,79. Teeb osanikule väljamakse 1000 € ja peab kinni 20% tulumaksu = 200 riigile ja 800 osanikule.
Riik saab seega 362,79 ja osanik 800

Miks ma nii arvan? Sest kusagil ei ole kirjas et väljakuulutatakse dividendid brutosummas ning kusagil ei ole ka kirjas, et enne kui inimesele hakatakse kinnipidamisi tegema, tuleb mingit brutot kuskil arvutada. Võimalik, et need korrad alles tulevad, nii selle aasta detsembri viimasel nädalal vms.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 18.01.2017 22:16 Ja miks 20% mitte 7%? Sest praeguse idee kohaselt läheb see summa kogutulu arvestusse, mis aasta peale liidetuna maksustatakse 20%ga.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 31.01.2017 08:04 Muudatuse planeerimisel oli juttu, et see 6000€ maksuvaba kehtib ainult eritingimustel (ainult palk ja vähemalt 6 kuu töötasu) Midagi sellist ei suutnud TMist leida. Kui näiteks 6000 teenida aastas Airbnb-s korterit välja üürides, kas siis 6000€ maksuvabastus rakendub?
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 31.01.2017 10:27 jaak kirjutas:
Muudatuse planeerimisel oli juttu, et see 6000€ maksuvaba kehtib ainult eritingimustel (ainult palk ja vähemalt 6 kuu töötasu) Midagi sellist ei suutnud TMist leida. Kui näiteks 6000 teenida aastas Airbnb-s korterit välja üürides, kas siis 6000€ maksuvabastus rakendub?

https://www.riigiteataja.ee/akt/131122016005#para23
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 03.02.2017 08:54 Lasse Lehis seletab üsna puust ja punaseks oma 31.01.2017 eetris olnud KUKU raadiosaates "Maksumaksja" nii praegusest 2016.aasta eest madalapalgaliste tulumaksu tagastusest kui ka seadusest, mis hakkab kehtima alates 2018.a. ja mille tulud tuleb deklareerida alles 2019.aastal.
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=9200
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 01.03.2017 17:10 Rumal küsimus, aga millise seaduse järgi arvestatakse 12.2017 palk? Kas olenevalt sellest mis aastal see välja makstakse? Ehk kui palk laekub Juba detsembris, siis vana seaduse ja kui jaanuaris 2018, siis uue seaduse alusel?
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 01.03.2017 17:12 Ikka väljamaksmise järgi.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 12.04.2017 09:38 1.jaanuarist 2018 tahetakse käiku lasta niivõrd palju muudatusi ja uusi makse, et silme ees võtab kirjuks. Üks neist seadusemuudatustest on pisiettevõtjate jaoks madalama maksumääraga ettevõtluskonto. "Ettevõtluskonto on täielikult aruandlusevaba ning soodne, 20-protsendise maksumääraga ettevõtlusvorm väikeettevõtjatele, kelle tulu ei ületa 25 000 eurot aastas.... Ettevõtluskontot kasutav väikeettevõtja ei pea esitama ühtki aruannet ning kulutama aega raamatupidamisele. Maksude tasumine toimub pangas avatud ettevõtluskonto vahendusel. "
Tundub kassapõhise raamatupidamisena, fiendusena, igasuguse raha laekumisel läheb sellest sealt 20% otse maksuameti kontole ja üleüldse ei pea ise mingit arvestust pidama, maksuamet koostöös pankadega arvestab ise. Kui 25 tuh piir täis saab, alles siis on jama majas või tuleb vahetult enne seda uus firma luua. Iga firmaga teenid kuni 25 tuh aastas ja elu kui lill.
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=9360
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 29.09.2017 12:41 kõik on arusaadav ja proovisin ka arvestused teha näidiste järgi - toimis küll,aga millest ma aru ei saa on maksuvaba tulu arvestamine väiksemate töötasude puhul - näiteks bruto palk 521 või 560 või 635 jne kuni 1200-ni.Palun kas keegi selgitaks ja tooks mõne näite ka.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 29.09.2017 13:23 külaline kirjutas:
kõik on arusaadav ja proovisin ka arvestused teha näidiste järgi - toimis küll,aga millest ma aru ei saa on maksuvaba tulu arvestamine väiksemate töötasude puhul - näiteks bruto palk 521 või 560 või 635 jne kuni 1200-ni.Palun kas keegi selgitaks ja tooks mõne näite ka.

http://kasulik.delfi.ee/palgakalkulaator/
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 18.11.2017 09:09 kas pensionäär, kes saab ainult pensioni alla500 peab ka avalduse kirjutama
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 18.11.2017 10:20 eha kirjutas:
kas pensionäär, kes saab ainult pensioni alla500 peab ka avalduse kirjutama


Jah, kui seda avaldust veel tehtud ei ole, siis tasuks see nüüd teha.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 18.11.2017 11:21 oma firmas käskisin teha töötajatel avalduse 180 eur peale siis ei pea pangas püsimakset muutma
muud maksud ju ei muutu?
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 18.11.2017 11:59 skt kirjutas:
oma firmas käskisin teha töötajatel avalduse 180 eur peale siis ei pea pangas püsimakset muutma
muud maksud ju ei muutu?


Kuidas saab sellist käsku teha? Töötaja ikka ise peab otsustama, kui suures ulatuses temal maksuvaba arvestatakse.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 18.11.2017 15:11 skt kirjutas:
oma firmas käskisin teha töötajatel avalduse 180 eur peale siis ei pea pangas püsimakset muutma
muud maksud ju ei muutu?


Nali või? Kui suured need palgad teil siis on? Suurtes piirides, kui arvestatakse ka tkm ja kpm 2% on maksuvaba tulu 180 kuus brutotulult 1776 eurot kuu kohta, siis sellise palga ja maksuvabaga inimene uuel aastal ei võida ega kaota selle aastaga võrreldes lõppkokkuvõttes sentigi.
Kui kuupalk on 1776-st väiksem, saab inimene 180-se maksuvaba puhul aastadeklariga raha riigilt kunagi tagasi, kui suurem, siis TSD ei lase seda kuudeklarit kinnitada ja maksuvaba peab 180-st väiksem olema. Väiksemapalgaliste puhul pole mõistlik neile sellist avaldust nina alla suruda. Kahjuks on probleem selles, et inimesed ei saa uuest tulumaksusüsteemist mitte mõhkugi aru ja loodavad, et raamatupidaja on see ainus tarkpea (peale peaministri muidugi, kes väidab et kõik on lihtne ja arvestus digitaliseeritud). Ei ole ilus niiviisi töötajate usaldust kuritarvitada.
Lihtsaim viis arvestamiseks ja võrdlemiseks 2017/2018 maksuvaba:
https://tulumaks.ee/
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 20.11.2017 09:17 Skt poolt pakutud lahendus on tegelikult teatud mõttes elegantne.

Sõltub muidugi inimeste teadlikkuse astmest, aga minu meelest paljudes kohtades inimesed päriselt ei saa aru (ei viitsi süveneda) uude süsteemi ja kirjutavad sellise avalduse nagu "raamatupidaja ütleb".

Ja mis siis toimub? Töötajad teevad avalduse 500 eurole, aga firma serveerib seda kui palgatõusu. Ühesõnaga- hookus-pookus ja pärast ei saa keegi täpselt aru, kas on firma hea ja riik paha või riik hea ja firma paha.

Kui aga teha avaldus 180 eurole, siis on pärast maksudeklaratsioonilt näha selle maksureformi päris mõju. Kui saab miskit tagasi, siis tänu valitsusele, kui vaja juurde maksta- valitsuse tõttu.
Kuna mina ise enda tulu prognoosida ei suuda (võib olla tuleb suurem ühekordne tehing, aga võib olla ei tule..) siis ausalt öeldes tekkis mõte teha 'protestilahendusena' ka enda avaldus 180 eurole.
Siis on pärast hea valitsust kiita või kiruda tuludeklari numbri põhjal. Ja kui jookseb nulli, siis tekib küsimus, et milleks see kõik.............!!!
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 20.11.2017 09:39 Tõesti, kui sissetulek on suur, siis võib nii "mängida", aga madala sissetulekuga inimesel on seda raha kohe tarvis, mitte alles kunagi järgmise aastal ja tunnistagem.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 20.11.2017 09:40 kk kirjutas:
Tõesti, kui sissetulek on suur, siis võib nii "mängida", aga madala sissetulekuga inimesel on seda raha kohe tarvis, mitte alles kunagi järgmise aastal ja tunnistagem.


Pool jäi puudu Seda, et neid inimesi on ikka enamuses, kellele see lisa kohe tarvilik on.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 21.11.2017 22:37 Kui k.a dets.kuu palk maksta välja dets.kuus (tavapäraselt jaan.kuus) TSD jaan.tuleb deklareerida väljamakstud nov+dets.palk, Veeb.kuu TSD tuleb seljuhul ``0``-dega, mis saab siis haigekassast?
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 22.11.2017 09:05 karuka, haigekassat arvestatakse arvestatud sotsmaksu, mitte makstud sotsmaksu järgi, välja arvatud võs-lepingud
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 28.11.2017 10:17 Lisaks ei räägi keegi, et, kui kuu sissetulek on enam, kui 2100 eurot, puudub õigus arvestada täiendavat maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral ning koolituskuludelt ei saa samuti tulumaksu tagasi arvata.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 28.11.2017 13:23 tere
kas keegi teab kus on internetis see kalkulaator, kust ma saan vaadata palju jaanuaris netos palka kätte saan, kui olen teinud maksuvaba tulu avalduse mingi X summa peale?
ma sain aru, et seda pidi saama e-maksuameti kodulehelt näha, aga ei leia sseda kohta ülesse
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 28.11.2017 14:47 http://www.raamatupidaja.ee/palgakalkulaator
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 28.11.2017 16:18 Ei olegi seda kuskilt lugenud, et palgaga üle 2100 kaob maksuvaba tulu alates teisest lapsest ja koolituskulu.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 01.12.2017 08:38 Mitte ühegi seadusemuudatuse pärast ei ole tehtud niivõrd palju koolitusi kui Tulumaksuseadus 2018. Igasuguste koolitusfirmade pakkumised ummistavad mail-boxi, nende hindadest ei räägi, uus seadus annab tööd ja leiba paljudele, paneb riigi sees raha kiiremini liikuma.
Milleks kulutada palju raha, kui maksuamet teeb maksukoolitusi tasuta. Loengu tekst on pdf-il EMTA kodulehel olemas või vahetult enne loengut tulemas. Registreerige end koolitusele ja esitage oma küsimused otse loengut pidavale maksuametnikule.

Maksuameti koolituskalender:
https://www.emta.ee/et/ariklient/koolitused
Vabu kohti on registreerimiseks Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva, Jõhvi, Rakvere, Rapla maksukoolitustele.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 01.12.2017 16:01 saan aru, et kuigi töötaja poolt on avaldus € 500 maksuvaba kuutulu arvutamiseks on esitatud, pean talle juhul kui bruto tuleb näiteks € 1500 rakendama maksuvabana 333,33?
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 01.12.2017 20:41 küsija kirjutas:
Lisaks ei räägi keegi, et, kui kuu sissetulek on enam, kui 2100 eurot, puudub õigus arvestada täiendavat maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral ning koolituskuludelt ei saa samuti tulumaksu tagasi arvata.


Kulude osa pole ju muutunud!
Kui sul on asjaolusid mis aastatuludest maha saab arvestada, siis saad ju tulumaksu tagastust.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 06.12.2017 10:57 Kas arvestaksite jooksvalt maksimaalse tulumaksuvabaga (500) juhul, kui teaksite et üüritulu küll suurendab igakuist sissetulekut veidi üle 1200, ent deklareerides hiljem ka II lapse täiendava maksuvabastuse ning koolituskulud, et peaks tulumaksu juurde tasuma?
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 06.12.2017 14:48 maksuvaba avaldus tuleks teha ikka maksimaalne mis saab. raha võib ju kas või kontol seista, kui tõesti vaja ei lähe...aga miks hoida seda riigi käes.. ei näe mõtet
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus ja dividndid - 07.12.2017 11:05 2018 a dividendid makstakse ju 2017 a kasumist, kuidas saab neid dividende maksustada 2018 aastal? kas 2018a jaanuaris kättesaadud 2017.a detsembri palk kuuoub ka 2018 a tulu hulka? Kui ei kuulu, siis ei saa ju ka dividendid kuuluda?
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus ja dividndid - 07.12.2017 11:21 To mari

Tulumaksu makstakse kassapõhiselt ehk maksustamine toimub siis, kui raha reaalselt liigub käest kätte.

Kui näiteks on olnud kinnistu müük aastal 2015, mille maksmine on graafikus ja sa saad raha ka 2018 selle tehingu eest, siis paraku ka see ammune müügitehing mõjutab sinu maksuvaba tulu suurust. Lihtsalt üks näide ja muideks täitsa eluline veel ehk reaalselt olnud tehing.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus ja dividndid - 07.12.2017 12:31 aga 2017 detsembri kuu palk - see ei lähe ju2018 a maksustamisele?
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus ja dividndid - 07.12.2017 12:51 Kui dets. palk makstakse välja jaanuaris, siis kõik uute seaduste järgi.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus ja dividndid - 10.12.2017 09:40 mari kirjutas:
aga 2017 detsembri kuu palk - see ei lähe ju2018 a maksustamisele?

Maksuarvestus on kassapõhine, st kõik mis alates 01.01.2018 reaalselt välja makstakse, läheb uue tulumaksuseaduse järgi maksustamisele. Sellisel juhul peab detsembri palgaarvestus olema juba uute määrade alusel.

Tasapisi hakkavad ilmsiks tulema ka riigi kulutused tulumaksuseaduse mitmesugustele muudatustele. Artikkel Postimehes:
https://majandus24.postimees.ee/4338579/irli-maksueksperiment-laks-riigile-maksma-pea-2-miljonit-eur ot?_ga=2.195622700.1439295221.1512809921-527327799.1448804014
IRL initsiatiivil sündinud madalapalgaliste tulumaksutagastuse süsteemi ehitamine maksis riigile 1,7 miljonit eurot, kuid praegu on see prügikastis. See tähendab, et keeruline ja kallis arvestussüsteem töötati küll välja, kuid mingit pikaajalist rakendust see ei leidnud (üks aasta välja arvata). Eelkõige võib see meelehärmi põhjustada rahandusministeeriumi tublidele ametnikele, kes poliitikute ideid realiseerima peavad.
Teadupärast jäi 20000 madalapalgalist sellest toetusest ilma, kuna nende endi teadmised (võimalik, et polnud neil arvutitki) ei küündinud seda tagastust küsima.

Valitsuse uued maksud on veelgi kallimad.
Näiteks praeguse valitsuse maksumuudatuste arenduskuludeks on maksuameti sõnul ette nähtud ligi 8 miljonit eurot. Suurem osa sellest kulub maksuvaba tulu süsteemi, aktsiisimuudatuste, füüsilise isiku tulu deklareerimise ja ettevõtluskonto süsteemide üles ehitamise peale. Tõsi, täpsed kulud selguvad pärast arenduste valmimist, selgitas maksuameti pressiesindaja Rainer Laurits.


Ettevõtjate käest ei küsi keegi kuipalju ülearuseid töötunde (aeg on raha!) kulub raamatupidajatel kõigepealt ise uue süsteemi õppimiseks ja seejärel kõikidele töötajatele seletamiseks. See tuluvahemik 1200-2100 on üks tõeline värdlahendus, kulukas ja mõttetu. Teinuks koheselt kolm arusaadavat ja korralikku maksuastet, kuid nii on ja jääb see hilisemaid pahandusi tekitav 1200-2100, kui maksudega tegelevad lühinägelikud poliitikud.
Varemalt räägiti peolauas haigustest, kui lauas oli arst, nüüd räägitakse maksudest, kui lauas juhtub olema raamatupidaja.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus ja dividndid - 10.12.2017 16:00 Miks nad lihtsalt ei võinud maksuvaba tulu määra tõsta... sellest ma aru ei saa...
Lisakulud oleksid olnud ~0 eurot aga mõju majandusele ilmselt täpselt sama..
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 14.12.2017 12:57 rotiplika kirjutas:
karuka, haigekassat arvestatakse arvestatud sotsmaksu, mitte makstud sotsmaksu järgi, välja arvatud võs-lepingud


sain oma küsimusele vastuse EMTA-st veeb.TSD tuleb `` 0`` v.a sots.maks tuleb min.kuhustus tasuda mille saab hiljem tasaarveldada töölepingute puhul
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 14.12.2017 13:56 karuka kirjutas:
rotiplika kirjutas:
karuka, haigekassat arvestatakse arvestatud sotsmaksu, mitte makstud sotsmaksu järgi, välja arvatud võs-lepingud


sain oma küsimusele vastuse EMTA-st veeb.TSD tuleb `` 0`` v.a sots.maks tuleb min.kuhustus tasuda mille saab hiljem tasaarveldada töölepingute puhul


Kui detsembrikuu töötasu maksta välja detsembris ja jaanuaris seetõttu väljamakseid ei ole, siis ei tule mingit miinimum sotsmaksukohustust deklareerida, kuna detsembrikuu tasult on sotsmaks juba ette ära makstud.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 14.12.2017 19:06 karuka kirjutas:
rotiplika kirjutas:
karuka, haigekassat arvestatakse arvestatud sotsmaksu, mitte makstud sotsmaksu järgi, välja arvatud võs-lepingud


sain oma küsimusele vastuse EMTA-st veeb.TSD tuleb `` 0`` v.a sots.maks tuleb min.kuhustus tasuda mille saab hiljem tasaarveldada töölepingute puhul

Kas sa aru eisaa et maksuhaldur vastab kallutatult - maksulaekumiste suurendamiseks, sest see tema amet on.
Kui on tehtud dets-jaan väljamakste kohta deklar, siis on selgelt arusaadav et jaan ei tule maksta mingit sotsmaksu. Kasutage oma mõistust,kallid inimesed!!!
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 16.12.2017 09:16 Kas keegi seletaks?
Kas 2018 aasta deklaratsiooni alusel tagasimakstud summa arvutatakse 2019 aastatuluks ning vaja maksta tulumaksu.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 16.12.2017 12:05 No nii hullusti ehk ei lähe, et Maksuametilt tagastatud tulumaks arvestataks eraisiku muude tulude hulka, et sellelt veelkord maksu arvestama hakata.
Rusikareegel on selline, et kõikide tulude hulka arvestatakse kõik sellised tulud, milledelt tulumaksu peab arvestama (töötasud, preemiad, pensionid, haigusrahad, dividendid, üüritulud jne). Sissetulekud, milledelt tulumaksu ei arvestata, ei lähe ka tulumaksuarvestusse (hüvitised, toetused, stipendiumid, maksuvabastused, isikliku eluaseme müük jmt). Tõenäoliselt ka tagastatav tulumaks kuulub viimaste hulka, kuid mine sa uut valitsust tea, raha ju napib.
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 05.01.2018 07:56 Ühisdeklaratsioon jäi ikka jõusse?
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 05.01.2018 09:13 ei jäänud ja viimatise info kohaselt ei saa ühisdeklaratsiooni esitada juba 2018 kevadel, 2017 aasta kohta
nii et nägemist, kes ei lähe sinna alla et maksuvabastusi teisele kaasale üle kanda
edaspidi tuleb kombineerida, kes maksab laste trennid jne
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 05.01.2018 12:34 TuMS § 234. Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest
(1) Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata residendist abikaasa eest täiendav maksuvaba tulu 2160 eurot, kui residendist füüsilise isiku ja tema abikaasa maksustamisperioodi maksustatav tulu kokku ei ületa 50 400 eurot, arvestades lõigetes 2 ja 3 sätestatut.

(2) Täiendavat maksuvaba tulu on õigus maha arvata osas, mille võrra abikaasa maksustamisperioodi maksustatav tulu on väiksem lõikes 1 nimetatud täiendavast maksuvabast tulust.

(3) Lõikes 2 nimetatud summa ei või olla suurem kui 50 400 euro ja abikaasade kogu maksustatava tulu vahe.
[RT I, 07.07.2017, 3 - jõust. 01.08.2017, § 23ˇ4 rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. jaanuarist.]

§ 44. Tuludeklaratsioonid
(2) [Kehtetu - RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

(21) Residendist maksumaksja, kes oli maksustamisperioodi viimase päeva seisuga abielus, võib oma tuludeklaratsioonis maha arvata residendist abikaasa eest §-s 234 sätestatud täiendava maksuvaba tulu ning teha §-des 25 ja 26 sätestatud mahaarvamisi, arvestades §-s 282 sätestatud piiranguid. Käesolevas lõikes sätestatud mahaarvamisi võivad kasutada ka abikaasad, kellest üks on resident ja teine on § 311 lõikes 2 või 3 nimetatud mitteresident või kes mõlemad on lepinguriigi residendid, kelle maksustatav tulu Eestis vastab § 311 lõikes 2 või 3 sätestatud tingimustele.
[RT I, 28.12.2017, 74 - jõust. 01.01.2018]
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 05.01.2018 16:04 Kas ma saan õigesti aru, et kui üks abikaasadest käib tööl ja saab palka kuni 50 400 eurot aastas siis tohib täiendavalt maha arvata mittetöötava abikaasa maksuvaba tulu 2160? mitte 6000?
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 05.01.2018 18:59 Liis kirjutas:
Kas ma saan õigesti aru, et kui üks abikaasadest käib tööl ja saab palka kuni 50 400 eurot aastas siis tohib täiendavalt maha arvata mittetöötava abikaasa maksuvaba tulu 2160? mitte 6000?


2017a. oli ju maksuvaba 12*180 eks
2018a. on 12*500 isikustatud ja seda ei saa abikaasa arvesse võtta
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 05.01.2018 23:09 Selge - 2018 siis tuleb abikaasadel aasta jooksul oma tlud juba sõbralikult ära jagada
Re:Alates 2018 uus tulumaksuseadus - 10.01.2018 08:21 Sotsiaalkindlustusamet on teinud tõsist tööd ja korduma kippunud küsimused ning vastused oma kodulehele riputanud.
Ehk leiab mõni pensionär või noor ema sealt vastused küsimustele, mida Maksuamet on vaka all hoidnud:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pensionide-ja-huvitiste-2018-tulumaksumuudatuste-korduma-kip puvad-kusimused

Postita uus teema: "Finantsarvestuse üldfoorum"
nimi:
pealkiri:
boardcode:
 Värv:  Suurus: Sulge kõik tagid
Sõnum:

emotikonid:
B) ;) :) :laugh:
:ohmy: :x :mad: :blink:
:P :( :unsure: :rolleyes:
:y32b4: :lol: :dry: :huh:


emotikonid on lubatud
HTML ei ole lubatud
Sisesta kontrollkood  
* - sinu e-maili lehekljele ei kuvata