HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | KĂĽsitlus | Foorum
 
Autor Sőnum
kohtutäituri nõue - 07.09.2019 01:10 Tere
Sain kohtutäiturilt alljärgneva korralduse...
Loen ja loen... pole ennast kunagi kuigi targaks pidanud, aga vot nĂĽĂĽd ei saa kohe ĂĽldse aru
Mis mõttes võrdeline?
Kas keegi oskab öelda, kuidas ma konkreetselt arvutama pean
Kohtuätituri büroost mõistlikku vastust ei tulnud
Oleksin väga tänulik


Kohtutäitur kirjutab nii:
.....................
Arestimisele kuulub igakuiselt summa, mis ületab ühe kuupalga alammäära ning 20% sissetulekust, mille suurus on võrdeline kuupalga alammääraga või jääb alla selle, millest on maha arvatud mittearestitav summa Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum.
......................
Re:kohtutäituri nõue - 07.09.2019 20:03

mitte möhkugi aru ei saa
Re:kohtutäituri nõue - 08.09.2019 08:19 mutikas kirjutas:

Mis mõttes võrdeline?
Kas keegi oskab öelda, kuidas ma konkreetselt arvutama pean
.
......................


võrdeline millega proportsionaalne.
Töötasu on võrdeline tööpanusega, kasvab võrdeliselt tehtud tööga. Pöörd+võrdeline
Re:kohtutäituri nõue - 09.09.2019 09:38 Tundub, et tegemist on alampalgaga töötajaga, vastasel juhul jäetaks talle kätte alampalk + 1/3 seda ulatuvast summast.

Täitemenetluse seadustik
§ 132. Sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata

https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019016

Töötasu arestimise skeem
http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/t%C3%B6%C3%B6tasu-arestimise-skeem
Töötasu arestimise skeem kehtib vaid nendel juhtudel, kus võlgniku sissetulek ületab mittearestitavat summat ja kohtutäitur ei ole arestinud töötasu alammäära. Muudel juhtudel tuleb konsulteerida täiteasja menetleva kohtutäituriga.


https://tarbija24.postimees.ee/6577813/tasub-teada-kui-suure-summa-tohib-kohtutaitur-volgniku-kontol t-arestida
Kohtutäitur võib arestida alampalga suurusega sissetulekust kuni 20 protsenti kuus, kui võlgniku muust varast ei piisa võlausaldaja nõuete rahuldamiseks. Sama kehtib ka siis, kui võlgniku sissetulek on alampalgast väiksem. Seejuures tuleb kõigepealt lahutada alampalgast maha arvestuslik elatusmiinimum ja alles seejärel saab leida 20 protsenti, mille võlgnikult ära võib võtta.

Näiteks võlgniku sissetulek on 540 eurot, statistikaameti arvutatud arvestuslik elatusmiinimum oli 2018. aastal 215,44 eurot. Seega saaks ilma ülalpeetavateta võlgniku sissetulekust arestida 64,91 eurot. Nii on inimesele tagatud arvestusliku elatusmiinimumi suuruse sissetuleku säilitamine, mida ei tohi arestida. Eraldi on rõhutatud, et kuni 20 protsenti miinimumpalgast saab võlgnikult ära võtta ainult ühe korra kalendrikuus sõltumata sellest, kui mitut täitemenetlust võlgniku suhtes läbi viiakse.
Re:kohtutäituri nõue - 09.09.2019 23:12 "ning" tähendab eesti keeles sama mis "ja", eks?
Niisiis on kirjutatud, et arestida tuleb summa, mis ületab ühe kuupalga alammäära ja lisaks sellele "20% sissetulekust, mille suurus on võrdeline kuupalga alammääraga või jääb alla selle..."
Selle viimase lause mõistmisega on raskusi
Võrdeline eeldaks nagu mingit koefitsienti, näiteks antud juhul, oletame sissetuleku suurus = kuupalga alammäär x 1,5. või mis iganes koefitsient.. aga kirjas ei ole öeldud, kuidas täpselt peaks sissetulek kuupalga alammääraga võrdeline olema, et sealt saaks 20% kinni pidada.
sirle sinu poolt osundatud aktidele pole seal täituri kirjas viidatud, kas ma peaksin neid omal algatusel rakendama?
Antud inimese palk kõigub palju, mõnes kuus tõesti alampalk kui sedagi, teine kuu jälle ca 800 kätte.
Re:kohtutäituri nõue - 10.09.2019 08:24 Võrdeline antud juhul tähendab seda, et kui inimene nt töötab poole koormusega, siis erinevalt "normaaljuhust" kui tegemist on miinimumpalgaga, on tema puhul kriteeriumiks 0,5*540 = 270.
Re:kohtutäituri nõue - 10.09.2019 08:54 mutikas kirjutas:

sinu poolt osundatud aktidele pole seal täituri kirjas viidatud, kas ma peaksin neid omal algatusel rakendama?
Antud inimese palk kõigub palju, mõnes kuus tõesti alampalk kui sedagi, teine kuu jälle ca 800 kätte.

Üldjuhul alla alampalga ei või tööandja töölisele maksta. Kas TÖR-is on kirjas osaline tööaeg? Omapäi, omal algatusel, ei või arvestuses midagi muuta. Teed nii nagu kohtutäitur on nõudnud. Kõigepealt arvestad palga välja ja netosummast hakkad täituri nõudeid maha arvestama. Olenevalt asjaoludest vähemalt 215,44 eurot peab ta sel aastal ühes kuus kätte saama.
Re:kohtutäituri nõue - 10.09.2019 22:13 Ma ise olen sama meelt, et midagi ei tohi omal algatusel muuta.
Aga seda kirjutad sina rotiplika (mitte kohtutäitur), et võrdeline käib töökoormuse kohta. Mul oleks vaja teada, kuidas ma teen, kui mul on ainult konkreetne kohtutäituri tekst ees. Ei hakka ise midagi eeldama ega muutma.
Re:kohtutäituri nõue - 11.09.2019 19:02 Kui töötaja on täistööajaga tööl, siis langeb sõna "võrdeline" ära. Siis on miinimumpalk 540 ning kinnipidamisi teed nii nagu kord ette näeb - üle 540 rakendub arestimise skeem ja alla selle pead kinni (540-215,44)*20%

Postita uus teema: "Finantsarvestuse ĂĽldfoorum"
nimi:
pealkiri:
boardcode:
 Värv:  Suurus: Sulge kőik tagid
Sőnum:

emotikonid:
B) ;) :) :laugh:
:ohmy: :x :mad: :blink:
:P :( :unsure: :rolleyes:
:y32b4: :lol: :dry: :huh:


emotikonid on lubatud
HTML ei ole lubatud
Sisesta kontrollkood  
* - sinu e-maili lehekljele ei kuvata

KĂĽlastajad
Lehel on 1519 külalist