HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | Küsitlus | Foorum
Foorumid Finantsarvestuse üldfoorum KÜ hoolduskulud ja kommunaa...
 
Autor Sõnum
KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 15.02.2009 12:02 Korteriühistus on esitanud eelmise aasta lõpuni kommunaalmaksete arved, kus eraldi ridadena on välja toodud vesi ja kanal., vee soojendamine, küte, remont, maamaks, gaas, kindlustus.
Hoolduskuludest on arvestatud prügivedu, üldelekter, ja kõik muud hooldusega seotud kulud.
Kokkuvõttes hoolduskulude rahadest ei tule kuidagi välja.
Teistes KÜ on eraldi välja toodud ka prügivedu ja üldelekter.
Kas keegi oskab viidata seaduse punktile, et neid prügivedu ja üldelektrit ei arvestata hoolduskuludest, et need on kom.maksud ja peavad arvetel olema eraldi reana.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 15.02.2009 13:55 ega kõiki asju siin ilmas ei saa seadustesse sisse kirjutada. Pead tuleb mõtlemiseks kasutada, mitte mingit muud kohta.
Ehk - ei ole kuskil seaduses seda kirjas, see on loogiline, et tegemist on kommunaalkuludega ja KÜ tegeleb kommunaalkulude vahendamisega. Kui üldkoosolekul on otsustatud, et neid makstakse haldustasust, siis nii on ja nii jääb (kuni järgmise otsuseni)
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 15.02.2009 14:08 nendes ühistutes, kus mina raamatupidamist teen, on kõik kulud elanikele jagamiseks ja siis on eraldi remondifond. St. , et ainuke kindel summa on remondifond. Ülejäänud kulud on kõik vastavalt konkreetse kuu kulule ruutmeetritele jagatud. Varem oli neil ka hooldustasu, millest kaeti siis elekter, prügi, haldus, aga lõpuks tekkis olukord, et see ei katnud enam tegelikke kulusid. Nii saidki asjad ümber otsustatud koosolekul. Ja remondifondi ruutmeetri hind on neil kütte perioodil madalam kui suveperioodil.

Nii, et soovitan kõigepealt juhatusega asja arutada ja siis üldkoosolekul teema üles võtta.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 16.02.2009 05:24 EElarvega pannakse kulud-tulud paika.Eelarve tehakse haldus-hooldus-heakorra kohta e.ühistu majandamiseks, siis on vahendatavad teenused ja sihtotstarbelised; maamaks,kindlustus, remondifond.
kuna sihtotstarbelised on enamasti teada,siis võib ka need tariifif m² kohta eelarvesse sisse kirjutada.
Veel koostatakse majanduskava, mille järgi arvestatakse remondi tariif.
praegu on õige aeg eelarve tegemiseks ja siis üldkoosolekule kinnitamiseks.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 16.02.2009 10:11 Korteriühistuseadus:
§ 15. Majandustegevuse aastakava ja majandusaasta aruanne
(1) Korteriühistu juhatus koostab ja esitab igal aastal korteriühistu liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks korteriühistu majandustegevuse aastakava, mis sisaldab:
1) korteriomandite eseme mõtteliste osade majandamise eeldatavaid tulusid ja kulusid;
2) korteriühistu liikmete kohustusi sihtkulutuste ja koormatiste kandmisel;
3) andmeid korteriühistus tarbitud kütuse, soojuse, vee ja elektri koguse ning maksumuse kohta.

§ 15/1. Majandamiskulud

(1) Majandamiskulud käesoleva seaduse tähenduses on korteriühistu vajalikud kulud eluruumide ja nende pindala osatähtsusele vastava elamu ja elamu ümbruse osa hoolduseks ja remondiks ning tasu korteriühistu poolt elamu majandamiseks osutatud ja ostetud teenuste eest, sealhulgas energiaauditi ja energiamärgise tellimise eest, arvestatuna eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta, kui korteriühistu põhikirjas ei sätestata teisiti.

(2) Eluruumi hoolduseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse töid, millega hoitakse elamu kasutuskõlblikus seisukorras ja tagatakse elamu ümbruse korrashoid. Eluruumi remondiks käesoleva seaduse tähenduses loetakse ehituskonstruktsioonide, tehnosüsteemide või nende osade paigaldamist, eemaldamist, asendamist või ennistamist. Remondi käigus võib tõsta elamu heakorrataset ning paigaldada täiendavaid seadmeid.

Kõik muud kulud on teenuste vahendamine, sh prügi ja elekter. Üldelektri jms jagamiseks kehtestab korra kas juhatus või üldkoosolek, sõltuvalt põhikirjast.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 16.02.2009 18:35 Remondifondi kohta küsiksin KÜ on teinud väga suure remondi laenuga olen võtnud tehtud töö arvete alusel põhivarana arvele, siis kannan kulumiks
Laenu põhiosa vähendan bilansis vastavalt maksetele
Laenu intressid kannan remondifondist kuluks
Remondifond ei külu mul selliste kannega aasta jooksul nulli. Kas on see vale.
KÜ on võlglasi ka väga palju seega ka fond nagu on aga reaalselt raha ei ole ja ka muid töid juurde ei tehta
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 17.02.2009 08:18 Kõigepealt osta või telli KÜ raamatupidamise kohta raamat:
http://www.apollo.ee/advsearch.php?category&search=Otsi&author=Elle%20M%C3%A4ritz
Elle Märitz "Korteriühistu raamatupidamine II"
Loe see raamatuke läbi ja siis küsi uuesti.

KÜ ei ole äriettevõte. KÜ bilansis ei ole ei maja väärtust ega ei kanta suuremaid remonditöid materiaalse põhivara alla. Kõiki tehtud remonditöid kajastatakse vaid remondikulude all.
Arvestad kulumit, mis tekitab kulu. Mille arvelt Sa kulumi katad? Kas elanikele esitatud arvetel on ühel real kulum? Tekib küsimus, kas üldse tead, milleks äriettevõtetes kulumit arvestatakse?
KÜ ei saa laenu võtta ilma üldkoosoleku otsuseta ja laenu tagasimaksmiseks peab raha koguma korteriomanikelt. KÜ vaid vahendab laenu panga ja korteriomanike vahel. Laenu saamisel ja kulutamisel tekib bilansi passivasse kohustusena omanike tasumata laen (nii lühi- kui ka pikaajaline) ja bilansi aktivasse nõudena korteriomanikelt laekumata summad laenu tasumiseks (nii lühi- kui ka pikaajaline).
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 17.02.2009 11:10 Loen siis vist raamatut väga valesti sest seal nägin kirjet põhivara ja alajaotuses elamu parendused, kuhu olen korjanud kogu remondi arved miljon 800 tuhande eest. Kuidas oleks siis õige.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 17.02.2009 11:26 Põhivara definitsioon (RTJ 5) ei erine kuidagi ettevõtete omast. Remont ei ole mingil juhul põhivara.

Saad laenu: D raha K laen
Nõue KÜ liikmetele: D tasumata laenumaksed K pikaajaline tulu
Teed remondi: D kulu K tasumata arved
Tasandad remondikulud: D pikaajaline tulu K kulu
Esitad arve liikmetele: K tasumata laenumaksed D laekumata arved
Kui laen sisaldub remondifondis, siis: K remondifond D laekumata arved; tasandad remondifondi laenuga D remondifond K tasumata laenumaksed
Tasud pangale laenu tagasi: D laen K raha
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 17.02.2009 11:29 Parendused kuuluvad põhivara hulka nt hooneühistu korral, kus hoone on HÜ bilansis, KÜ-l ei ole hoonet bilansis, seega pole ka põhivara, mida parendada.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 17.02.2009 11:57 hull lugu eelmisel aastal tegin põhivarana aastaaruande.
seal on täielikult tehtud uus küttesüsteem uus katus uued akanad.
kui D kulu K tasumata arved siis tuleb ju ülisuur miinus.
tasandamisel D pikaajal tulu K kulu ei oska.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 17.02.2009 14:00 Teed eelneva aasta bilansipäevaga parandused.
Millest Sul ülisuur miinus tekib? Passivas on üleval laenukohustus pangale, aktivas on praegu materiaalne põhivara, millelt kulumit arvestad. Teed kulumi osas kreeditkanded - ei mingit kulumit!
Materiaalse põhivara asemel jääb põhivara gruppi uus rida: Pikaajalised nõuded korteriomanikele laenu osas. Pikaajalised nõuded on need, mis kuuluvad tasumisele hiljem kui aasta. Loogiline, et raha laenu kustutamiseks ei tule mujalt kui korteriomanikelt. Arved kogu laenu osas on korteriomanikele küll veel välja kirjutamata, aga bilansis peab see nõue olema.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 17.02.2009 14:17 Pikaajaline nõue on mitme aasta peale, sellest eralda Pikaajalise nõude lõhiajaline nõue (see on see mille maksid 2008.a. pangale )
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 17.02.2009 14:23 jah, ma tänan
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 17.02.2009 14:30 to lilly:
ei saa aru, mida sa ei oska.
KÜ-s tasaarvestatakse sihtotstarbelised kulud sihtotstarbeliste tuludega, vahendatud teenuste puhul saadud teenused liikmetele edastatud teenustega jne. Kasumiaruandesse jäävad reeglina mittesihtotstarbelised tulud ja kulud.

Kui eelmise aasta aruanne on vigane, siis alati saab esitada korrektse aruande.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 18.02.2009 13:37 Teema huvitab ja võtsin kah raamatu (mis viitega) Korteriühistu raamatupidamine II , seal lk. 111, on toodud 2 vaiant kus on elamu remonti võetud parendusena arvele.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 18.02.2009 16:45 Põhivara või parendus, mis vahet seal on?
Küsimus on ju omandis. Kelle oma on maja, mida parandatakse-remonditakse?
KÜ-de puhul ei ole maja iseenesest kellegi oma. Maja on kõigi korteriomanike vahel jagatud osadeks. Maja remondi puhul maja enese väärtus KÜ bilansis ei suurene (maja ei ole KÜ bilansis), vaid korterite väärtus kas suureneb või jääb samaks, remont mingit põhivara KÜ-le juurde ei tekita.
KÜ on loodud vaid vahendamaks kommunaal- ja remondikulusid korteriomanike vahel. Väikeste summade puhul ei teki kellelgi küsimust, suurte puhul aga tundub asi kummaline, tahaks suured remondisummad ikka põhivara või parenduse alla kulutatu panna
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 24.02.2009 14:45 masendus mul peal.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 24.02.2009 15:52 Rahune maha,
võta eelmine aastaaruanne uuesti tegemisele,
likvideeri põhivara.,
abiks eelpool mainitud lektüür.

Eelmise aasta järgi küll teha ei või
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 24.02.2009 20:56 Eks oleks pidanud oma OÜde raamatupidamise tegemise juurde jääma. Väga halb tunne jah et sellise pudru olen kokku teinud, kuigi siiani arvasin et olen teinud nagu vaja.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 25.02.2009 09:02 Päris OÜ-de raamatupidamine ei ole,erisused on RTJ 14-s kirjas
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 25.02.2009 10:51 pikaajaling finantseering ja pangalaen peavad olema võrdsed
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 26.02.2009 17:03 Laenusumma katab osa tehtud kulutusi kuid on jäänud veel tasumata arvete alla üles suur summa. Nüüd ei suuda mõelda kuhu kontole see kanda.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 26.02.2009 17:11 tasumata arved on tasumata seniks kuniks need saavad tasutud, ennem ei kanna neid kuhugi
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 26.02.2009 19:35 Tee eraldi kontod jooksvalt tasumata arvete ja pikaajaliste tasumata (laenu)arvete jaoks, lihtsam raamatupidamist järje peal hoida.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 27.02.2009 13:35 Suured tänud kõigile aitajatele. Sain nüüd lõpuks asja tuumale ikka pikapeale pihta. Kindlasti töö käigus veel pöördun teie poole.
Kena nädalavahetust kõigile.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 14.07.2009 11:52 mul jooksis ka juhe nats kokku.
fikseeritud intressiga laen kü'l kaelas ja bilansis ilusti jagatud:

käibevara - lühiajaline laenunõue korteritele (lähim aasta)
põhivara - pikaajaline laenunõue korteritele (laen ülejärgmisest aastast lõpuni)

passivas sarnased summad siis 2 erinava kohustusena pangale üleval.

intress on fikseeritud pooleks laenu ajaks, sealt edasi euriboriga seotud st. ebaselge. kuna tegemist on perioodikuluga, mis korterite käest kokku korjatakse ja pangale antakse, siis kas seda peab üldse bilanssi üles võtma? muudes aruannetes see nagunii ei kajastu.

algselt jagasin ja liitsin ja näitasin bilansis teadaoleva, lähema 5 aasta intressi aga see ei paista eriti loogiline.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 14.07.2009 12:17 intress on jooksev kulu ja see ei kajastu bilansis kohustuste all.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 14.07.2009 12:22 st. intress ei kajastu bilansis nõuetes ega kohustuses, samuti tulude -kulude aruandes.
panen ta siis kajastuma ainult otsemeetodil tehtud rahavoogude aruandes ja majandusaasta aruande lisades?
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 14.07.2009 12:54 oi aga siis äkki on üldse nii, et jooksva perioodi laenu- ja intressimaksed tuleb tulude-kulude aruande mõlemas pooles kajastada:

tulud -> majandusaasta laenu- ja intressimaksed

kulud -> majandusaasta laenu- ja intressikulud
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 14.07.2009 14:53 Laenu makse ei ole kulu.
Saad laenu - D raha K laenukohustus; D laenunõue elanikele K pikaajaline tulu
Teed remonti: D kulu K tasumata arved
Aasta lõpus: D pikaajaline tulu K remondikulu (või D pikaajaline tulu K remonditulu - käekirja küsimus, kes kuidas teeb)

Intress kajastub küll tulude-kulude aruandes juhul kui kajastad tulusid-kulusid eraldi, mitte netomeetodil. Samavõrra peab sul olema ka intressitulu elanikelt.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 16.07.2009 12:15 siilile ka selge, et laen ei ole tulu aga samas hoone renoveerimine on vanade eestlaste arusaamist (finantsekspertide mõistes muidugi pikaajaline inantsinvesteering) mööda kulu ja mu kätte sattus üks korralik korteriühistu aastaaruanne, kus rtj 14 mittetulundusühingute kulude-tulude vastavuse printsiipi arvestades oli sihtotstarbeliste liikmetasudena tulude poolel näidatud renoveerimiseks kasutatud laen ja kulude poolel siis vastavalt renoveerimiseks makstud summa.
(aasta pikim lause )
ebaloogiline muidugi, et üks ja sama asi on bilansis nõude-kohustusena ja kasumiaruandes tulu-kuluna kirjas. järgmistel aastatel näidatakse siis ilmselt ainult intresse.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 16.07.2009 14:01 ta ei saa olla samas ulatuses kirjas bilansis ja kasumiaruandes.
Kui kohe kulututati laen remondiks ära, siis bilanssi jääb ainult laenukohustus (pikaajaline tulu = 0) ja laekumata laenunõuded kü liikmetele. Kasumiaruandes on laenusumma tulu ja remondikulu võrdsetes summades.
Kui laenu jõuti kasutada ainult osaliselt, siis on bilansis laenukohustus, nõue liikmetele ja pikaajaline tulu, kasumiaruandes kasutatud laenu summa tuluna ja remondikulu tehtud ulatuses, põhimõttel et tulu-kulu = 0.
Re:KÜ hoolduskulud ja kommunaalmaksed - 16.07.2009 14:22 no sedaviisi ma 3 posti tagasi üritasingi ennast arusaadavaks teha.
kogu laen kulutati aruandeaastal ära. kavatsen panna laenu kogu- ja aruandeaasta intresside summad võrdsetes osades nii tuludesse kui kuludesse.
väga netotama ei maksa sissetulekutega-väljaminekutega ilmselt hakata, kuna tavaliselt korteriühistu liikmed ei ole finantsalase eriharidusega ja tahavad kõike ikka oma silmaga näha, käega katsuda
laenu tunnistus - 23.05.2019 17:09 Tere kõigile!
Ma olen Maria, kes elab praegu Tartus. Ma olen praegu lesk kahe lapsega ja ma olin märtsis finantsolukorras ja ma pean refinantseerima ja oma arveid maksma. Üritasin otsida laene erinevatelt laenuettevõtetelt nii era- kui ka ettevõtluses, kuid mitte kunagi edukalt, ja enamik panku lükkas minu krediidi tagasi. Aga nagu Jumal seda oleks, tutvustasin ma Jumala mees erasektori laenuandja, kes andis mulle 80 000 euro suuruse laenu, ja täna olen ettevõtte omanik ja mu lapsed teevad seda hästi, kui peate võtma ühendust mis tahes ettevõttega, kes soovib tagada laenu tagatiseta, krediidi puudumise kontroll, mitte-allkirjastaja, kellel on vaid 2% intressimäär ja paremad tagasimaksekavad ja ajakava, palun võtke ühendust Dante Paolaga e-posti teel: dantecooperativehelp@hotmail.com Ta ei tea, et ma seda teen, kuid olen nüüd väga õnnelik ja otsustasin lasta inimestel teda rohkem teada saada ja ka ma tahan, et Jumal teda rohkem õnnistaks. Saate temaga ühendust võtta: e-posti aadressil: dantecooperativehelp@hotmail.com kiireks vestluseks või whatsapp / +35677926593

Tänan
Maria
Tunnistus selle kohta, kuidas ma oma laenu sain - 22.06.2019 16:41 Tere kõigile, ma loodan, et te kõik olete okei? Minu nimed on proua Melissa Nicholas, ma tulen Kansasist, paar kuud tagasi imeti mul halb finantsolukord ja ma vajasin kiiret laenu, et maksta oma arved ja saada tagasi oma jalgadele rahaliselt, kuna minu praegune finantsolukord minu pank keeldus anda mulle laen, nii et mul jäi muud võimalust kui otsida tagatiseta laenu internetis, minu uurimistöö käigus olin pettuse ohver ja ma kaotasin peaaegu 750 dollarit ning mul oli rohkem probleeme ja ma andsin rohkem probleeme kuni loodan laenu saamist, kuni ma postituse postituses leidsin, oli Charlestoni osariigi hr Frank'i jagatud tunnistus, mis annab tunnistust sellest, kuidas ta pärast postituse lugemist sai Kathy Finance Inc.-lt 50 000 dollarit. e-post: (kathyrichardfinance@hotmail.com) postituses jagatud kontakt, minu tagatiseta laenutaotlus 350 000 dollarit kinnitati 72 tunni jooksul pärast minu taotlust ja minu laen maksti minu pangakontol ilma igasuguse tegemata.

Ma tahan väljendada oma sügavat tänu ja soovitada ka laenu taotlejatele, et nad oleksid väga valvsad, sest seal on palju pettureid, kelle ainus eesmärk on pettus süütute laenutaotlejate vastu, nii et te peate olema ettevaatlikud ja valvsad. kes vajavad laenu Soovitan Kathy Finance Inc-i, saate ühendust võtta e-posti teel: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

Tänan teid oma tunnistuse lugemise eest, soovin teile õnne.

Teie,
Melissa Nicholas.

Postita uus teema: "Finantsarvestuse üldfoorum"
nimi:
pealkiri:
boardcode:
 Värv:  Suurus: Sulge kõik tagid
Sõnum:

emotikonid:
B) ;) :) :laugh:
:ohmy: :x :mad: :blink:
:P :( :unsure: :rolleyes:
:y32b4: :lol: :dry: :huh:


emotikonid on lubatud
HTML ei ole lubatud
Sisesta kontrollkood  
* - sinu e-maili lehekljele ei kuvata

Külastajad
Lehel on 876 külalist