HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | KĂĽsitlus | Foorum
Foorumid Finantsarvestuse üldfoorum likvideerimisjaotise välja...
 
Autor Sőnum
likvideerimisjaotise väljamakse= osakap. sissemaks - 07.04.2019 12:19 Kas keegi tarkadest on teinud likvideerimisjaotise väljamakse (2500 eur) = osakapitali sissemaksega (2500 eur)? sissemakse on registreeritud TSD lisas 7.
Nüüd tekkis küsimus. Kui selles lisas märkida väljamakse 2500 eur (tulumaksuvaba). kas siis füüsilise isiku tulumaksuvaba tulu suureneb või ei lähe see summa arvesse?
Loogiliselt ei ole see mingi tulu, vaid on sissemakse tagastus isikule.
Ei julge praegu lisasse 7 kirja panna, sest mitte mingit juhendit ei leia.
KĂĽsisin ka infotelefonis, aga seal hakkas eit kokutama ja soovitas esitada kĂĽsimus meili teel.
Re:likvideerimisjaotise väljamakse= osakap. sissemaks - 07.04.2019 17:25 Veel üks küsimus.
Kas likvideerimise lõppbilanss peaks olema
a) aktiva raha 2500 ja passivas omakapital =osakapital 2500
b) aktiva raha ja varad 0
passivas omakapital osakapital 2500 ja väljamakstud osakapital -2500 kokku passiva 0
Lõppbilanss on see mis esitatakse osanik(ele) kinnitamiseks.
Re:likvideerimisjaotise väljamakse= osakap. sissemaks - 08.04.2019 15:51 Likvideerimise lõppbilanss on 0/0 kui omakapital välja makstud.

Kirjade järgi läheb väljamakstav summa inimese aastatulusse, aga tasub igaks juhuks üle küsida, sest kunagi ei tea kuidas päriselt tõlgendatakse seda, mis seadusesse kirja pandud.
Re:likvideerimisjaotise väljamakse= osakap. sissemaks - 08.04.2019 19:42 Paluks veel arvamusi!
osakapitali tagastamine ei saa olla isiku tulu?
Re:likvideerimisjaotise väljamakse - 09.04.2019 07:38 imari kirjutas:
Paluks veel arvamusi!
osakapitali tagastamine ei saa olla isiku tulu?

Paljugi, mis ei saa! Mõni peab ka saadud laenu tuluks, tõemeeli.

Tulumaksuseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122018051
Loe kust otsast tahes, maksuvaba tulu arvestuse hulka loetakse vaid neid tulusid, millelt kas inimene või ettevõte on pidanud tulumaksu maksma, näiteks ka saadud dividendid. Samas isikliku vara müügilt tulumaksu maksma ei pea ja seda ei võeta ka maksuvaba tuluosa arvestusse. Omakapitali sissemaks ei ole samuti maksustatav tulu, seda ei tohiks maksuvaba tulu jaoks arvestusse kaasata.

Samas just oli sama teema:
http://web.finance.ee/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=54&func=view&id=276426&catid=1
Makstakse välja maksuvaba omakapitali osa ja TSD ütleb, et maksuvaba tulu osa on ära kasutatud.
See ei saa ju ometi võimalik olla, kui kunagi sisse makstud ja TSD lisa 7 real 7040 kogunenud omakapitali väljamakselt arvestatakse ka tulumaksu.
Siis pole ju miskit vahet, kas maksad dividende või teed sellise omakapitali väljamakse.Omast kogemusest võin öelda, et ei ole need valemid seal e-maksuametis ilm-eksimatud ja kui on valemites vigu, siis tuleb lasta need vead parandada ning on neid seal ka parandatud.
Omakapitali sissemaksusumma tagastus peab olema maksuvaba ja seega maksuvaba tulu arvetusse mitte kuuluma. Maksuametile tuleks teha kirjalik järelpärimine ja nõuda neilt konkreetseid tulumaksuseaduse paragrahve ja lõikeid, mis nende tõekspidamisi kinnitaksid, kas sissemakstud omakapitali väljavõtmine läheb maksuvaba tulu arvestusse või mitte. Loogiline, et ei tohiks minna, kuna sissemakstud summa pealt oli eraisik juba eelnevalt kõik riigimaksud maksnud, topelt ju ei maksustata.
Re:likvideerimisjaotise väljamakse - 09.04.2019 09:56 Just potsatas postkasti järjekordne pakkumine seminarile "Muudatused dividendide maksustamisel alates 01.01.2019" kella 10-12 maksumusega koos käibemaksuga 190 eurot 2 tunni eest ühele inimesele, lugejaks maksuametnik.
Ausalt öeldes ei saa aru mis toimub? Elementaarne maksualane info ning maksuseaduste tõlgendused peaksid olema maksuameti lehel kõigile saadaval, kuid need on nagu riigisaladus.
Maksuameti lehel on pealkirjaks Dividendid ja väljamaksed omakapitalist
https://www.emta.ee/et/ariklient/tulud-kulud-kaive-kasum/dividendid-ja-valjamaksed-omakapitalist , kuid osakapitali väljamaksetest pärineb seal viimane artikkel 2016. aastast.
Re:likvideerimisjaotise väljamakse - 09.04.2019 11:52 Dividendid läksid juba 2018 aastatulu arvestusse, kuigi siis veel nendelt tulumaksu kinni ei peetud, aga nad olid ettevõtte tasandil maksustatud.
Sama on omakapitali väljamaksega. Ka need on ettevõtte tasandil maksustatud, v.a. see osa mis võrdub sissemaksega. Kui lugeda Maksuameti toimimisjuhendeid, siis igal pool on kirjas, et väljamaksed omakapitalist loetakse aastatulu hulka. Hiromant Pastelli oskab ehk öelda, kas v.a. sissemaksu osas on unustatud lisamata või ei peagi see olema lisatud.
Re:likvideerimisjaotise väljamakse - 14.04.2019 11:03 Nii nagu oletasin - maksuhaldurid ei vasta küsimusele !!!! või ei saa nad asjast üldsegi aru?
Vastuses mitte ühtegi selgitust kas niiviisi deklareerides INF1 -s tekib eraisikust osanikul seeläbi tulumaksuvaba tulu vähendamine(kaudne tulumkasukohustuse tekkimine).

"Omanikele jaotatav likvideerimisjaotis tuleb likvideeritaval äriühingul deklareerida vorm TSD lisa 7 koodil 7060. Juhul, kui likvideerimisjaotisena makstav summa ületab maksuhaldurile deklareeritud omakapitali sissemaksete summat, kuulub sissemakseid ületav summa maksustamisele äriühingu tasemel

Likvideerimisjaotise maksustamine sõltub sellest, milline on äriühingul vorm TSD lisa 7 osa Ia koodil 7040 maksuhaldurile deklareeritud omakapitali sissemaksed.
Juhul, kui väljamakstav likvideerimisjaotis ei ületa deklareeritud omakapitali sissemakseid, siis äriühingul maksukohustust ei ole.Lisaks sellele esitab väljamakse tegija vormi INF 1, kus tuleb näidata, kellele väljamaksed on toimunud.Füüsilise isikule omakapitalist tehtud väljamakse (likvideerimisjaotis) puhul tulumaksuga maksustatakse saadud likvideerimisjaotise osa, mis ületab osaluse soetamismaksumust. Seega kui osaluse soetamismaksumus on (sissemakse) on 2500 eurot ja väljamakse ka 2500 eurot, siis tulumaksuga maksustatavat tulu ei teki.


Lugupidamisega

Lilian Kohver
konsultant
------------------------------------------------------
Kas keegi viitsiks esitada maksuhaldurile uuesti sellise sisuga päringu? Oleks siiski hea ja kasulik neid pommitada nii tähtsas küsimuses.
Re:likvideerimisjaotise väljamakse - 23.04.2019 10:31 Niisiis... tegin uue selgituse taotluse maksuhaldurile ja tulemus: ei saa ikka aru,kas osakapitali sissemakse tagastamine osanikule on/ei ole tulumaksuvaba tulu arvestuses.
otsest ulumaksukohustust muidugi ei teki, aga kaudselt kuidas siis on?
Ma ei saa lõpetada ühe äriühingu likvideerimismenetlust kui pole teada mida toob endaga kaasa osakapitali tagastamise deklareerimine INF 1 peal -kas eraisikul väheneb tulumaksuvaba osa 2500 eur võrra või ei vähene. Ma ei taha teha inimesele kahju.

Uus vastus maksuhaldurilt oli selline:

Nagu varasemalt kirjutasin füüsilise isikule omakapitalist tehtud väljamakse (likvideerimisjaotis) puhul tulumaksuga maksustatakse saadud likvideerimisjaotise osa, mis ületab osaluse soetamismaksumust. Seega kui osaluse soetamismaksumus on (sissemakse) on 2500 eurot ja väljamakse ka 2500 eurot, siis tulumaksuga maksustatavat tulu ei teki.Väljamakse tegija vormil INF 1 peab näitama kellele väljamaksed on toimunud.

Füüsiline isik enda deklaratsioonil peab lahtris soetamismaksumus märkima 2500 eurot ( kui ta ise selles summas kunagi sissemakse tegi). Kui väljamakse on tehtud samas summas, siis maksukohustust ei teki


Lugupidamisega

Lilian Kohver
konsultant

telefon 8800812
Re:likvideerimisjaotise väljamakse - 23.04.2019 11:22 Võib-olla ei oska sa lihtsalt küsimust õigesti esitada? Kui küsida "kas eraisikul väheneb tulumaksuvaba osa 2500 eur võrra või ei vähene", siis mis vastust sa sellele ootad? Kuni 14400-eurose aastatuluga on füüsilisel isikul tulumaksuvaba 6000 eurot aastas ja see summa ei vähene kohe kindlasti mitte 2500 euro võrra.

Tegelikult huvitab sind ju hoopis, kas likvideerimisjaotise väljamaks, mis ei ületa deklareeritud omakapitali sissemakseid (ehk see osa, mida ei maksustata tulumaksuga), loetakse füüsilise isiku aastatulu hulka, mis võetakse aluseks isiku tulumaksuvaba tulu suuruse määramisel. Kui küsimus on segaselt või lausa valesti sõnastatud, siis ei saagi paremat vastust tahta.

Teiseks, sa ei saavat lõpetada ühe ettevõtte likvideerimismenetlust, kuna ei tea, kuidas likvideerimisjaotise väljamaks mõjutab tema tulumaksuvaba tulu määramist ja ei taha teha inimesele kahju. Milliseid alternatiive sul veel on?
Re:likvideerimisjaotise väljamakse - 23.04.2019 18:36 Täitsin praegu katse-eksituse meetodil TSD lisa 7 nii makstavad dividendid (madala määraga ja tavalised) kui ka kogu sissemakstud osakapitali väljavõtu. Nende kõikide väljamaksete puhul peab täitma ka INF 1.
INF 1 peal maksuvaba tulu arvestust võimaldav lahter tuleb nähtavale vaid madala määraga dividendide väljamakse puhul, st sellel real, kus osaniku madala määraga dividendide osalt tuleb maha arvestada tulumaks 7%. Nii tavadividendide kui ka osakapitali väljamakse puhul maksuvaba tulu arvestuse lahtrit lihtsalt ei ole. Sellest järeldan, et kord juba sissemakstud omakapitali väljamakse isiku maksuvaba tuluosa ei puuduta, kuid kindel ei saa siin milleski olla.

Tõesti ei saa aru miks maksuametnik küsimusest aru ei saa ja keerutab üht ja sama vastust, mida siilgi unepealt teab.
KĂĽsimus on ju eraisiku maksuvaba tulu arvestuses.
Küsi siis nii otse kui võimalik: Kas osakapitali sissemakstud osa tagastuse summa suurendab eraisiku tulu, mida arvestatakse tema maksuvaba tulu arvestuses või mitte? Kas eraisikul võib tekkida seetõttu tulumaksu tagastuse kohustus või mitte?
Re:likvideerimisjaotise väljamakse - 23.04.2019 19:49 Aitäh sulle, Sirle. Mina ise ei ole julgenud sellist katse-eksituse meetodit kasutada aga seda ma avastasin et INF1 valikud ei sisalda osakapitali sissemakse tagastamise võimalust, et isikule tulu ei tekiks.
Teen veelkord selgituse taotluse maksuhaldurile.
Oma arust saatsin küsimuse väga selge sõnastusega, aga vastus oli hämamine.
Re:likvideerimisjaotise väljamakse - 26.04.2019 13:52 no aga likvideerimismenetlus tuleb nii ehk naa ikka lõpule viia ja jaotis välja maksta, mõjutagu see siis isiku tulumaksu või mitte. Või mis varianti sul siis oleks võimalik kasutada, kui selgub, et mõjutab?
Re:likvideerimisjaotise väljamakse - 28.04.2019 12:54 Osanik tegi otsuse: mitte midagi deklareerida maksuametis (et ei tekiks talle TULU), lõpetada likvideerimismenetlus lõppbilansiga
Aktiva - varad 0,00 Passiva - kohustused 0,00 omakapital 0,00

Eks näis, kas äriregistrit pidav kohus saab maksuametilt mingisuguse nõudekirja või mitte.
Re:likvideerimisjaotise väljamakse - 28.04.2019 14:49 omanik tegi otsuse, et saadud tulu maksuametis mitte deklareerida??? Olete ikka mõistuse juures?
Re:likvideerimisjaotise väljamakse - 02.05.2019 08:22 ?? kirjutas:
omanik tegi otsuse, et saadud tulu maksuametis mitte deklareerida??? Olete ikka mõistuse juures?


Kulla külaline,Sa oled kogu teemakäsitlusest väga valesti aru saanud!

TULU ei ole tekkinud, sest tagastati osakapitali sissemakse samas väärtuses samale eraisikule.
Osanik deklareerib oma tuludeklaratsioonis vastaval real vara soetuse ja tagastamise väärtused millelt on tekkinud tulu 0,00 eurot.
Re:likvideerimisjaotise väljamakse - 02.05.2019 09:30 Lisa 7 on üks "huvitav" lisa. Paar aastat tagasi aitasin ühel firmal kahjumi katteks vähendada osakapitali suurust, reservfondi ja aažiot, et omakapital nõutavale tasemele saaks. Uueks osakapitali suuruseks sai 2500 ja kõik, mis kahjumi katmisest üle jäi, jäi firma bilanssi jaotamata kasumi reale. Äriregistris kinnitati muudatused ning uus osakapitali summa, kuid TSD lisas 7 polnud võimalik seda muudatust teha. Maksuametnik ütles, et lisas 7 saab muudatuse teha vaid siis, kui osakapital võetakse välja rahaliselt ja kui juba rahaliselt võetakse välja, siis tuleb esitada ka INF 1. Senini on sel seisma jäänud firmal TSD lisas 7 kirjas osakapitaliks ligi 100 tuh, kuigi tegelikult ja ka äriregistris on vaid 2500 eurot. Tundub, et keegi ei kontrolli erinevate ametkondade vahel ühtede ja samade andmete tõesust.
Re:likvideerimisjaotise väljamakse - 02.05.2019 12:29 imari kirjutas:
?? kirjutas:
omanik tegi otsuse, et saadud tulu maksuametis mitte deklareerida??? Olete ikka mõistuse juures?


Kulla külaline,Sa oled kogu teemakäsitlusest väga valesti aru saanud!

TULU ei ole tekkinud, sest tagastati osakapitali sissemakse samas väärtuses samale eraisikule.
Osanik deklareerib oma tuludeklaratsioonis vastaval real vara soetuse ja tagastamise väärtused millelt on tekkinud tulu 0,00 eurot.


Millisest tulust ja deklareerimisest siis jutt on, mis võiks suurendada isiku tulu? Tagastatud laen, (mida osakapitali sissemakse sisuliselt ju on), ei tekita kunagi maksustatava tulu suurenemist.
Re:likvideerimisjaotise väljamakse - 24.05.2019 08:56 Käesolevaga lõpetan 7.aprillil alustatud teemat pealkirjaga "likvideerimisjaotise väljamakse= osakap. sissemaks"

Küsimus tekkis likvideerimismenetluse lõpus füüsilisest isikust osanikule tagastatud osakapitali sissemakse juhul kui likvideerimistulemi real bilansis on 0 eurot (omakapital koosnes ainult sissemakstud osakapitalist 2500 eurot).
Kuidas lahendada maksudeklaratsiooni TSD lisa 7 kaasnevat probleemi.

Nimetatud osaühing on nüüd registrist kustutatud lõppbilansiga 0,00=0,00
(mitte viisil Raha 2500 Omakapital osakapital 2500)
ilma et oleks olnud vaja deklareerida osakapitali tagastamist sissemakstud väärtuses (maksuhaldur ei esitanud kohtu järelpäringule mingit nõuet).

Maksuametniku vastus järelpärimisele 23.aprillist oli puudulik ja ei saanud adekvaatset vastust konkreetsele küsimusel.

Kui me oleksime deklareerinud omakapitali väljamakset TSD lisas 7 siis oleksime sundkorras pidanud esitama ka INF1 (nii on see süsteem üles ehitatud). Aga INF 1 ei sisalda valikuvõimalust sissemakstud osakapitali tagastamise võimalust niimoodi, et eraisikul ei tekiks tulu (tagastamine ei ole tulu) tulumaksuvaba aastatulu kogumis.

Loomulikult teab füüsiline isik oma kohustusest oma tuludeklaratsioonile märkida vara (osaühingu osa) soetusmaksumust ja tagastamise maksumust mis annab sellel deklaratsioonil isiku tuluks 0,00 eurot. Sel teel ei teki isikul tulumaksuvaba osa vähenemist ega sellega kaasnevat tulumaksukohustuse suurenemist.

Ehk on meie reaalne kogemus ka teistele asjast huvitatud finantsjuhtidele ja likvideerijatele kasulik juhend likvideerimismenetluses tagastatud osakapitali sissemakse summa osas, et füüsilisest isikust osanikul ei tekiks tulumaksuvaba aastatulu vähendamist ja sel viisil tulumaksukohustuse suurenemist. Mis oleks täielik nonsenss.
Kogu sellise kammajaa alge on ehitatud meie riigi valitsuse poolt tulumaksuseaduses.

Many thanks kõikidele kaasamõtlejatele selles teemas.


Postita uus teema: "Finantsarvestuse ĂĽldfoorum"
nimi:
pealkiri:
boardcode:
 Värv:  Suurus: Sulge kőik tagid
Sőnum:

emotikonid:
B) ;) :) :laugh:
:ohmy: :x :mad: :blink:
:P :( :unsure: :rolleyes:
:y32b4: :lol: :dry: :huh:


emotikonid on lubatud
HTML ei ole lubatud
Sisesta kontrollkood  
* - sinu e-maili lehekljele ei kuvata

KĂĽlastajad
Lehel on 1345 külalist