HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | KĂĽsitlus | Foorum
Foorumid Finantsarvestuse üldfoorum töötasu arvestimise akt
 
Autor Sőnum
töötasu arvestimise akt - 20.08.2019 09:43 olen neid töötajate akte saanud kümneid ja kümneid, aga esmakordselt sain sellise, kus kirjas:

Võlgniku XX sissetulek kuulub arestimisele 2485,40€
ulatuses.
Võlgniku sissetulek kuulub igakuiselt arestimisele täies ulatuses, st sissetuleku
mittearestitav osa on 0€

Sissetulekust mittearestitava osa määramisel on aluseks võetud kohtutäiturile teadaolev võlgniku summaarne sissetulek ja ülalpeetavate arv. TMS § 132 lg-st 3 tulenevalt võib mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast arestida kuni viie palga alammäära suurusele summale vastavast osast kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust.

Mida tähendab, et mittearestitav summa on 0? Kogu sissetulek kuulub arestimisele või?
Re:töötasu arvestimise akt - 20.08.2019 11:12 See tähendab seda, et võlgnikul on järelikult ka muid sissetulekuid, kust on mittearestitav osa juba maha arvestatud. Kinnipidamisele ei kuulu siiski kogu (neto)sissetulek vaid nagu aktis kirjas "kuni viie palga alammäära suurusele summale vastavast osast kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust". Arestimise skeemi kasutada ei saa, arvutamisel tuleb appi võtta paber ja pliiats.
Re:töötasu arvestimise akt - 20.08.2019 13:20 Helista/kirjuta ja küsi üle, aga mina loen välja, et tulebki kõik täiturile kanda.
Re:töötasu arvestimise akt - 21.08.2019 09:25 Meil tuli ühele noorele abitöölisele ta tööleasumisel kümmekond täiturite akte ja need kõik olid täiesti erinevate sissenõudmiste tingimustega nagu ei kehtikski EV-s üks ja sama seadusandlus. Pangakonto oli tal täiturite poolt ammu tühjaks tehtud, naist-lapsi polnud, elatist maksma ei pidanud. Polnud tal enne meie juurde tööleasumist mitu aastat töökohta ja ei töötanud ega tööta ta ka praegu mujal. Enne järgneva akti töösse võtmist helistasin täiturile ja küsisin talt üle palju maksta vaja. Poolte aktide korral oli summa iseenesest vähenenud, pidasin palgast kinni ja maksingi vähem ilma reaalse dokumendita, lihtsalt telefonikõne alusel. Maksete lõppedes sain teate, et kõik võlg on makstud ja lõpuks oli ka mehe pangakonto avatud. Pehmelt öeldes imelik on see kohtutäiturite töökorraldus ja see ei käi mitte vaid ühe täituri kohta.
Võlgniku XX sissetulek kuulub arestimisele 2485,40€ ulatuses.
Mul on tunne, et taoline teade saadeti täituri poolt erandita kõikidele kinnipidajatele, lisaks pankadele. Inimene ise peaks järge pidama kes ja kus ja palju ta palgast kinni peab ning täiturile maksab, kuid enamasti nad sellega ei tegele.
Antud juhul tuleks jah kogu teenitu, palk, puhkusetasud, lisatasud, lähetusrahad jmt otse täiturile kanda.
Re:töötasu arvestimise akt - 21.08.2019 09:44 Kust te võtate, et kogu tasu tuleb täiturile kanda? Selgelt on ju kirjas, et mittearestitav osa on 0 eurot ja seda ületavast sissetulekust võib kinni pidada maksimaalselt 2/3.
Re:töötasu arvestimise akt - 21.08.2019 09:52 K. kirjutas:
Kust te võtate, et kogu tasu tuleb täiturile kanda? Selgelt on ju kirjas, et mittearestitav osa on 0 eurot ja seda ületavast sissetulekust võib kinni pidada maksimaalselt 2/3.

Tõlgendamise küsimus:
Võlgniku sissetulek kuulub igakuiselt arestimisele täies ulatuses, st sissetuleku mittearestitav osa on 0€
Kuidas täituri lause esimest osa mõista?
Re:töötasu arvestimise akt - 21.08.2019 09:56 Suuremate sissenõuete puhul on täiturite tasud ebanormaalselt suured ja nüüd on nad muutuste ootel ärevad:
https://www.aripaev.ee/uudised/2019/08/19/notarite-kuldne-poli-ahvardab-loppeda?utm_campaign=2108&ut m_medium=email&utm_source=sendsmaily
Seni on notarid saanud rangelt seadusega ette määratud tasu, ent nüüd tahab konkurentsiamet viia notarid vabaturule. Asjaosalised seisavad sellele raudselt vastu.
Seni on notari tasu määrad kehtestatud seadusega, mistõttu on madalama hinna küsimine keelatud.
Re:töötasu arvestimise akt - 21.08.2019 10:56 to Sirle:
Täpselt nii nagu seaduseid, tuleb ka täituri akti lugeda tervikuna, mitte ühe lause kaupa. Kui täitur tahaks, et kogu sissetulek 100% kinni peetaks, siis oleks järgnev tekst aktis TMS § 132 lõikest 3 ülearune.
Re:töötasu arvestimise akt - 21.08.2019 11:54 to K
Niipalju kui täitureid, niipalju ka erineva sisuga akte. Nad ise ei loe üldse läbi mida kusagilt copy-pastega järgmisele aktile kirja panevad. Mu käes oli üks selline akt, kus algul suur tabel kuidas palju kinni pidada ja tabeli lõpus tekst, et kui palk ületab miinimumtasu, siis ei pea midagi maksma. Helistasin ja küsisin, et kas siis tahate raha või mitte? Nad olid üllatunud, et keegi üldse akti lõpuni lugeda viitsis, neil see mitu aastat akti põhjana kasutusel, muidugi tahtsid raha.
Re:töötasu arvestimise akt - 21.08.2019 12:55 Täiturite eest peavad töö ära tegema firmad, aga et täiturid isegi korralikke akte ei suvatse vormistada, see on küll nõme.
Re:töötasu arvestimise akt - 21.08.2019 13:18 to Sirle:
Kui ma saan täiturilt sissetuleku arestimisakti, siis ei hakka mina midagi eeldama-oletama-arvama, vaid täidan akti täpselt nii, nagu seal kirjas on. Ja antud juhul on minu jaoks selgelt kirjas, et kuni viie palga alammäära suurusest sissetulekust tuleb kinni pidada 2/3 ja alles seda ületavast osast 100%. „Sissetulek kuulub arestimisele täies ulatuses" tähendab seda, et TMS § 132 lõikes 1 nimetatud mittearestitavat osa ei ole, kuid see ei tähenda, et täitur võiks arestida rohkem, kui TMS § 132 lõige 3 lubab. Aga muidugi võib täiturile helistada ja üle küsida, mis me ikka siin isekeskis vaidleme.
Re:töötasu arvestimise akt - 21.08.2019 18:29 see kolmandike tekst ei kehti enam ammu pättvõlgnike puhul. Nii karmi mul küll ei ole, aga on selline kus on kuni 285,40 neto kinnipidamisele kuulub 20,00% kogu sissetulekust
Re:töötasu arvestimise akt - 21.08.2019 19:15 Täitemenetlus on väga keeruline ja võlgnik ise ka ei saa enam aru talle kirjutatud nõuete kogusummat.
Igal juhul tuleb tööandjal väga täpselt uurida kõiki asjaolusid, mitte pimesi tegutsema hakata (nagu K arvab).
Tööandja peab aru saama, et tegelikult läheb ta töötaja vara (töötasu on rahavara) kallale.
Re:töötasu arvestimise akt - 21.08.2019 21:00 imari kirjutas:
Täitemenetlus on väga keeruline ja võlgnik ise ka ei saa enam aru talle kirjutatud nõuete kogusummat.
Igal juhul tuleb tööandjal väga täpselt uurida kõiki asjaolusid, mitte pimesi tegutsema hakata (nagu K arvab).
Tööandja peab aru saama, et tegelikult läheb ta töötaja vara (töötasu on rahavara) kallale.


Pimesi? Arstimisakti korrektne täitmine on sinu arust pimesi tegutsemine? Mis asjaolusid tööandja, huvitav küll, uurima peaks enne kui arestimisakti täitma suvatseb hakata? Kontrollima kas võlasumma on ikka õige, ega viivised ei ole ebaõiglaselt suured määratud, kas täituri tasu on õigesti arvestatud, kas ülalpeetavad on kõik arvesse võetud, mis veel?

Võiks ükskord kohale jõuda, et tööandja ei ole oma töötaja lapsehoidja, advokaat ega esindaja. Tal puudub tegelikult pädevus ja õiguski toppida oma nina omaalgatuslikult töötaja isiklikesse asjadesse. Tööandja kohustus on arestimisakti alusel töötaja töötasult kinnipidamisi teostada ja võlasumma täiturile üle kanda ja kõik.

Võlg on võõra oma, ükskõik mis asjaoludel see on tekkinud. Iga täiskasvanud ja teovõimeline inimene ajagu ise oma asju. Ma ei usu, et sa räägiksid sama juttu, kui sa omaenda raha üritaksid täituri abiga võlgnikult kätte saada.

Ja mis on veel naljakas, siis ma olen tähele pannud, et kõige varmamalt on täituriga maade jagamise peale valmis aega kulutama just need raamatupidajad, kes kõige rohkem vinguvad, et neile arestimisakti täitmisega tasustamata tööd kaela surutakse.
Re:töötasu arvestimise akt - 22.08.2019 08:41 Kohtutäituri akti ei tohi omaalgatuslikult muuta, isegi kui see peaks seadusega vastuolus olema. Kokkuleppe akti muutmiseks peab saavutama võlgnik ise.
Inimlikult ma võin ju aru saada, et kohtutäitur tahab liiga palju ja võlgnikule peab midagi elamiseks ka jääma, aga siin kohal olen K paadis, et mina ei tööta emana. Ma võin jagada näpunäiteid ja valikuid, aga oma eluga peavad täiskasvanud inimesed ise hakkama saama.
Minu praktika näitab, et kui just ei ole tegemist Kaire Põltsi bürooga, siis on kohtutäitur õnnelik iga kopika üle, mis talle laekub ning mingit klapperjahti, kas laekunud summa on palju või vähe nad ei korralda.
Re:töötasu arvestimise akt - 22.08.2019 12:33 Ju on tal mitu töökohata ja teisest on jäetud elatusallikas. Lollilt vormistatud muidugi, ta ju läheb niimoodi töölt ära. Paljukest neid siis on kes oma võlgu maksta tahaks.
Re:töötasu arvestimise akt - 28.08.2019 21:04 sain lõpuks täiturilt kirjaliku vastuse, panen selle siia ka:
Võlgniku töötasu arestiti põhjusel, et Maksu- ja Tolliameti registrist nähtus mitu töökohta mitme sissetulekuga. Kuna võlgnikule sellel hetkel oli tagatud seadusjärgne mittearestitav miinimum teistest sissetulekutest, siis arestiti käesoleval juhul sissetulek täies ulatuses.
töötamise registreerimise hetkel ei olnud eelmises töökohas lepingu lõppemist veel maksuametis registreeritud.
Re:töötasu arvestimise akt - 29.08.2019 09:42 kertu kirjutas:

töötamise registreerimise hetkel ei olnud eelmises töökohas lepingu lõppemist veel maksuametis registreeritud.

Arvasin, et kindel sissetulek on näiteks igakuine pension või muud taolist, kuid et ühest töökohast teisele minekul teisele töökohale pannakse peale 100% kinnipidamise käsk, see on tõesti uudis.
Raamatupidaja peaks tõepoolest kinnisilmi täitma täiturite käske. Seda enam, et ka võlglane on samalaadse käsu kätte saanud, kuid tihtipeale on võlglased totud, kes ei jaga midagi maast ega ilmast. Vahel ju võib ligimest aidata, eriti kui talt seitse nahka üle kõrvade tõmmata tahetakse
Re:töötasu arvestimise akt - 29.08.2019 15:04 Sirle kirjutas:
kertu kirjutas:

töötamise registreerimise hetkel ei olnud eelmises töökohas lepingu lõppemist veel maksuametis registreeritud.

Arvasin, et kindel sissetulek on näiteks igakuine pension või muud taolist, kuid et ühest töökohast teisele minekul teisele töökohale pannakse peale 100% kinnipidamise käsk, see on tõesti uudis.
Raamatupidaja peaks tõepoolest kinnisilmi täitma täiturite käske. Seda enam, et ka võlglane on samalaadse käsu kätte saanud, kuid tihtipeale on võlglased totud, kes ei jaga midagi maast ega ilmast. Vahel ju võib ligimest aidata, eriti kui talt seitse nahka üle kõrvade tõmmata tahetakse


Kui nüüdseks on lõpetamine registreeritud, siis peaks ju täitur uue akti saatma. Aga võibolla töötaja ei olegi teises kohas lepingut lõpetanud vaid saabki mitmest kohast tasu. Seda te, isehakanud "lapsejoidjad", ei saa kusagilt kontrollida. Võibolla töötaja peab hoopis peeniskest naeru, vaadateds kuidas te tõmblete.
Re:töötasu arvestimise akt - 29.08.2019 15:52 Mis TÖR-ist mahavõtmisesse puutub, siis pisifirmades võib see "pisiasi" tõepoolest kahe silma vahele jääda, tehakse mitu päeva hiljem, mõned on avastanud isegi aasta hiljem, et keegi lepingu lõpetanutest seal ikka veel kirjas. Kohtutäiturid aga saavad TÖR-is registreerimise koheselt pärast registreerimist teatena oma e-mailile. Muidugi võlglase oma asi kuidas hakkama saada, kuid meil näiteks viimatine võlglasest tüüp oli kellegi tuttava-tuttav, praktiliselt kodutu, kohtutäiturite eest põgenedes töötas mustalt, täiesti totu, haletsusest võeti tööle, lihttööd suudab teha, kõik võlad on juba makstud, sõnad peale loetud, eks näis kauaks suudab lollusteta hakkama saada. Mõni kohe ei saa ilma kõrvalise abita oma rahadega hakkama.
Re:töötasu arvestimise akt - 29.08.2019 19:14 Igas klassis on saamatuid isiksusi ja nad on sellised ka täiskasvanuna.
Meie kohustus on neid aidata elus toime tulema.
Kui tööandjad suhtuvad neisse lugupidavalt, siis igasuguse täituri nõue tuleb niipidi-naapidi analüüsida ja tagada töötajale normaalne elatustase tööl käimiseks.
Abistajaid ei tohi nimetada lapsehoidjateks.
Abistajad tööandjad on inimlikud ja hea tahte väljendus. Töötaja on neile tähtsam ja lähedasem kui mingi täitur.
Re:töötasu arvestimise akt - 30.08.2019 08:32 Aitamises ei ole midagi halba. Aidake, kui tahate ja oskate ning kui teilt on abi palutud. Kui te aga kukute abistama omaalgatuslikult, tormates oma täiskasvanud ja teovõimelise töötaja eest emalõvina kohtutäituriga võitlusesse, siis tembeldate sellega juba ette oma töötaja saamatuks äpuks, kes ei saa ise oma asjadega hakkama. Mina ei nimetaks seda lugupidavaks suhtumiseks.

Kusjuures üldjuhul ei ole tööandjatel endal piisavalt juriidilisi teadmisi, et ta üldse saaks töötajale tema võlgade asjus pädevat abi anda. Tööandja ainuke „abi“ seisneb tavaliselt selles, et ta ei tee töötaja töötasult kinnipidamisi või teeb neid väiksemas summas kui täiteakti järgi peaks. See aga ei ole aitamine, sest ega sellest lühinägelikust ringkaitsest kohtutäituri vastu võlg kuhugi ei kao.

Täitmisakti juures ei ole tööandjal midagi analüüsida, seda tuleb lihtsalt täita. Täpselt samamoodi nagu ei ole täituril kohtuotsuse juures midagi analüüsida, tema peab emotsioonitult selle lihtsalt täide viima. Ega eks emmetage oma äpudest töötajaid edasi. Jõudu!
Re:töötasu arvestimise akt - 30.08.2019 10:51 imari kirjutas:
Igas klassis on saamatuid isiksusi ja nad on sellised ka täiskasvanuna.


Neid on siiski väga üksikuid...

Meie kohustus on neid aidata elus toime tulema.


Veelkord - tööandja ei ole lapsehoidja ja ei tegele alaarenguga tüüpide nunnutamisega.

Kui tööandjad suhtuvad neisse lugupidavalt, siis igasuguse täituri nõue tuleb niipidi-naapidi analüüsida ja tagada töötajale normaalne elatustase tööl käimiseks.


Kui nõue on täituri kätte jõudnud, siis on kohus selle juba igat pidi läbi analüüsinud, tööandja ei ole kohtuametnikest targem ja pole tal ka mingit õigust kohtuotsuseid kehtetuks tunnistada. Sotsiaalabiga tegelmiseks on teised asutused.

Abistajaid ei tohi nimetada lapsehoidjateks.


Abistamisest me siin ei räägi, selline käitumine on rumalus kuubis.

Abistajad tööandjad on inimlikud ja hea tahte väljendus. Töötaja on neile tähtsam ja lähedasem kui mingi täitur.


Loll jutt suhu tagasi.
Re:töötasu arvestimise akt - 30.08.2019 17:25 No tule taevas appi kui õel võib olla üks inimene erinimega NOO.

Iga eraettevõtja teab kui tähtis on talle iga töötaja geeniusest kuni vaimupuudega.
Ja viimaseid tuleb aidata, kaitsta ja nende eest seista.
Re:töötasu arvestimise akt - 30.08.2019 21:27 @ kirjutas:
No tule taevas appi kui õel võib olla üks inimene erinimega NOO.

Iga eraettevõtja teab kui tähtis on talle iga töötaja geeniusest kuni vaimupuudega.
Ja viimaseid tuleb aidata, kaitsta ja nende eest seista.


Järelikult on see ettevõtja vale tegevusala valinud, oleks tulnud hakata lapsehoidjaks või sotshooldajaks. Millal need firmad meil küll vaimupuudega isikute lasteaedadeks on muutunud?

Postita uus teema: "Finantsarvestuse ĂĽldfoorum"
nimi:
pealkiri:
boardcode:
 Värv:  Suurus: Sulge kőik tagid
Sőnum:

emotikonid:
B) ;) :) :laugh:
:ohmy: :x :mad: :blink:
:P :( :unsure: :rolleyes:
:y32b4: :lol: :dry: :huh:


emotikonid on lubatud
HTML ei ole lubatud
Sisesta kontrollkood  
* - sinu e-maili lehekljele ei kuvata