HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | Küsitlus | Foorum
Menüü
Avaleht
Foorum (47655)
Koolituskalender (0)
Uudised
Viited seadustele
Otsi
Registreeru
Kasutajad
7559 registreerunut
0 täna
0 see nädal
1 see kuu
Viimane: Georgejax
KOOLITUS
Teema Põhivarade arvestus kohaliku omavalitsuse ja riigiettevõtte finantsspetsialistile
Valdkond Kulu- ja juhtimisarvestus
Lektorid Monika Karniol
Sisu
Käsitletavad teemad:
1. Põhivara arvestuse üldised põhimõtted ja reeglid.
2. Eeldus nõuetekohaseks arvestuseks - kehtestatud sisekontrollimehhanismid, sise-eeskirjad ja juhendid. 
3. Soetusmaksumuse arvestuse alampiir 5 000 eurot käibemaksuta summas - kas ja milleks vajalik jälgida?
4. Põhivaraobjekti ja selle soetusmaksumuse määratlemise kriteeriumid - teooria ja praktika. Mida silmas pidada ehitatud ja parendatud, tasuta saadud ja renditud varade ning varakogumite soetusmaksumuse arvutamisel?
5. Infrastruktuuritrasside arvestuse eripärad ja võimalused.
6. Põhivaraobjekti markeerimine inventarinumbriga - millal vajalik?
7. Kes ikkagi peaks kehtestama amortisatsiooninormi ehk määrama põhivara eluea? Mida tuleb seoses põhivara elueaga kindlasti meeles pidada oluliste parenduste lisamisel varasemale soetusmaksumusele.
8. Vara klassifitseerimine õigesse alagruppi ja õigele alakontole, muuhulgas näiteks ehitise klassifitseerimine, millest osa on välja renditud.
9. Põhivara arvestusregistrid ja põhivarakaardid. 
10. Põhivara allahindlused, mahakandmised, ümberhindlused, võõrandatud ja võõrandamise ootel vara - tehingute sisu, õige arvestusperioodi valik.
11. Täiendav informatsioon põhivara kohta bilansivälistel kontodel - milleks vajalik?
12. Inventuuri eesmärgid. Kuidas läbi viia ja vormistada korrektne kõikehõlmav ning tulemuslik inventuur.
13. Põhivara majandusaasta aruandes.

Õppeväljund:  Koolituse tulemusena oskab koolitusel osaleja:
• hinnata, kas temaga seotud omavalitsustes on arvestus põhivara üle korraldatud nii, et see tagab õiged andmed finantsaruannetes;
• otsustada, millised täiendavad tegevused oleksid vajalikud põhivara arvestuse täpsustamiseks ja vigade tegemise riski vähendamiseks ning need tegevused ka ellu viia

Õppemeetodid: Loeng
Õppemaht: 6 akadeemilist tundi 

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus, lõuna. 

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
Sihtgrupp Kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhid ja raamatupidajad, kohaliku omavalitsusüksuse valitseva mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute, äriühingute, riigiettevõtete raamatupidajad ja kõik teised huvilised
Eesmärk - Anda ülevaade põhivara, eeskätt kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara arvestuse ja aruandluse üldistest põhimõtetest avalikus sektoris, lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. - Keskenduda teemade käsitlusel kohaliku omavalitsusüksuse eripäradele ning võttes sealjuures aluseks arvestuse põhimõtted avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis ja selles viidatud raamatupidamise toimkonna juhendites. - Jagada kogemusi arvestuses ja aruandluses enamlevinud puuduste osas ning anda praktilisi soovitusi nendest hoidumiseks.
Hind 196,8
Toimumisajad 23 Oktoober 2018, (10:00 - 15:30)
Linn Tallinn
Toimumiskoht Peterburi tee 48 (hotell Susi)
Korraldaja
Korraldaja Juunika Koolitus OÜ
Telefon 7449600
E-mail koolitus@juunika.ee
WWW www.juunika.ee
Registrations available: Unlimited
Registreerumised
Lõpp: 2018-10-22
Registreerumine on lõppenud.


Events Sessions 0.6.0 Beta
© Copyright 2004 by Tony Blair and SM2