HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | Küsitlus | Foorum
Menüü
Avaleht
Foorum (47699)
Koolituskalender (0)
Uudised
Viited seadustele
Otsi
Registreeru
Kasutajad
7561 registreerunut
0 täna
1 see nädal
2 see kuu
Viimane: SusanSaB
KOOLITUS
Teema Raamatupidamise ABC algajale ning alustavale ettevõtjale
Valdkond Maksud
Lektorid Liina Laanemets
Sisu Käsitletavad teemad:
• Majandusarvestuse mõiste ja liigid tulenevalt raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist (EFS).
• Raamatupidamise korraldamine, ülesanded, printsiibid.
• Ettevõtte majanduslikud vahendid ja nende moodustamise allikad, sh tulude ja kulude arvestus.
• Majandustehing, muudatuste mõju finantselementidele - bilanss, kasumiaruanne.
• Konto mõiste, -ehitus, -liigid. Kahekordne kirjendamine, lausend.
• Kontoplaan. Sünteetiline ja analüütiline arvestus kontodel.
• Raamatupidamise algdokumendid: mõiste, liigitus, rekvisiidid, dokumendikäive, vormistamine, töötlemine, säilitamine.
• Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamises.
• Töötasu arvestamine.
• Baasteadmised maksundusest ning maksundust reguleerivad õigusaktid.
• Raamatupidamise aastaaruanne.
• Raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtted.

Iseseisva töö kirjeldus:
1. Koolituse raames lahendatakse praktilisi ülesandeid ning nii mõnedki jäävad kodus lahendamiseks/lõpetamiseks (järgmisel koolituspäeval kontrollitakse kodus lahendatud ülesandeid).
2. Lihtsustatud sise-eeskirja koostamine.

Koolituse tulemusena osaleja:
• Koostab raamatupidamise lihtsustatud sise-eeskirja. Teab, kuidas vormistada ja säilitada raamatupidamisdokumente vastavalt seadustele ja muudele normatiivaktidele. 
• Kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi. 
• Koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi.
• Oskab arvestada maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele.


Õppemeetod: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, iseseisev töö

Õppemaht:  56 akadeemilist tundi (7 päeva) + iseseisev töö 40 akadeemilist tundi 

Koolitusgrupi suurus: maksimaalselt 8 osalejat

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus. 

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, maksualased küsimused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate) 

Sihtgrupp Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, eraisikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning kõik huvilised, kel on huvi korraldada raamatupidamist ning soov õppida koostama finantsaruandeid. NB! Eelnev raamatupidamiskogemus ei
Eesmärk Anda vajalikud baasteadmised ning oskused korraldada mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist. Osaleja omandab teadmised raamatupidamise põhimõistetest, oskuse pidada majandustehingute kohta kahekordset arvestust kontodel ja mõistab nende seost finantsaruannetega.
Hind 654
Toimumisajad 1 Juuni 2018 - 28 Juuni 2018 (10:00 - 17:00)
Linn Tartu
Toimumiskoht Riia 35, Tartu
Korraldaja
Korraldaja Juunika Koolitus OÜ
Telefon 7449600
E-mail koolitus@juunika.ee
WWW www.juunika.ee
Registrations available: Unlimited
Registreerumised
Lõpp: 2018-05-31
Registreerumine on lõppenud.


Events Sessions 0.6.0 Beta
© Copyright 2004 by Tony Blair and SM2