HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | Küsitlus | Foorum
Menüü
Avaleht
Foorum (47784)
Koolituskalender (0)
Uudised
Viited seadustele
Otsi
Registreeru
Kasutajad
7565 registreerunut
0 täna
0 see nädal
1 see kuu
Viimane: 12sep
KOOLITUS
Teema Mida tähele panna, et hoiduda töövaidlusest
Valdkond Kulu- ja juhtimisarvestus
Lektorid Neenu Pavel
Sisu

Käsitletavad teemad:
1. Töölepingu sõlmimine.
Mis ei ole keelatud, on lubatud. Võlaõiguse üldpõhimõtted ja töölepingu seadus kui eriseadus. Töötamise register. Rasedate ja alaealiste töötamisega seonduvad piirangud. Välisriigis töötamisel kohalduv õigus.
2. Töölepingu olulised tingimused.
Tööülesannete kirjeldus, töötasu, töökoormus jm. Erikokkulepped. Katseaeg. Töötasu suurus kirjaliku kokkuleppe puudumisel. Lepingule vaidluste korral kohalduvõigus. Töölepingu muutmine. Töökorralduse reeglid.

3. Tasuta tööd ei ole.
Töötasu suurus ja arvutamise viis. Töötasu suuruse tõendamine kirjaliku kokkuleppe puudumisel. Palgapäev. Töötasu ühepoolne vähendamine. Haigushüvitis. Ületunnitöötasu arvutamine. Millal maksta keskmist töötasu. Töötasu puutumatuse põhimõte.
4. Töö- ja puhkeaeg, tööaja summeeritud arvestus. Eritingimustes töötamise hüvitamine.Õigus puhkusele.
Puhkuste liigid. Puhkuste ajakava koostamine ja tutvustamine. Kellel on õigus puhkuse aega valida. Puhkuste ajakava muutmine. Puhkuse katkestamine. Takistavad asjaolud. Puhkusetasu maksmine. Puhkusenõude aegumine. Puhkusehüvitis töölepingu lõppemisel.
5. Töölepingu lõppemine - ülesütlemisavaldus, selle edastamine. Põhjendamiskohustus. Etteteatamistähtajad. Ülesütlemiskeeld.
6. Tööandjapoolne erakorraline ülesütlemine.
Ülesütlemine katseajal, töötaja isikust tuleneval põhjusel, töökohustuste rikkumisel, majanduslikel põhjustel. Eelnev hoiatamine.
7. Töötajapoolne töölepingu ülesütlemine.
Korraline ja erakorraline ülesütlemine. Tööandja rikkumisele reageerimine. Töökiusamine.
8. Töövaidluskomisjoni pöördumine. Avalduse vormistamine. Nõuete või vastuväidete asjaolude tõendmine. Aegumistähtajad. Uus töövaidluste lahendamise kord. Lepitusmenetlus ja kompromiss.
9.Töötaja nõuded tööandja vastu tuvastusnõuded (töösuhte, selle lõppemise, ülesütlemise tühisuse või diskrimineerimise tuvastamine) ja rahalised nõuded (saamata töötasu, lähetuskulud, haigus- ja puhkusehüvitis, kahjuhüvitis jm). Viivis jm).
10.Tööandja nõuded töötaja vastu.
Erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamine. Koolituskulude, kahjuhüvitise ja leppetrahvi nõue.

Koolituse läbimisel osaleja: 
1) Omab ülevaadet töösuhte poolte vahelistest sagedasematest probleemidest ja erimeelsustest ning nende lahendamisest, et vähendada töövaidlusesse sattumise riski.
2) Teab, kuidas tegutseda kui siiski saabub kutse töövaidlusorganisse
Läbivalt näited tööelust enesest, töövaidluste lahendamise praktikast nii töövaidluskomisjonides kui Kohtulahendites, soovitused vigadest hoidumiseks.

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste näidetega 4 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

Sihtgrupp Personalitöötajad, tegevjuhid, raamatupidajad, sekretärid, juhiabid – kõik, kellel on pidevalt vaja tegelda personalitöö probleemidega ja on seega üldjoontes tuttavad töölepingulisi suhteid reguleeriva seadusandlusega.       
Eesmärk Anda osalejatele ülevaade töölepingu seadusest, tuua näiteid töösuhetes esinevatest valukohtadest ja anda praktilisi soovitusi, et osalejad oskaksid personalitöö dokumente koostades tagada osapoolte rahulolu ja vältida töövaidlusesse sattumist. Veel käsitletakse olulisemaid Riigikohtu lahendeid,muudatusi töövaidluste lahendamise korras ja vastatakse osalejate küsimustele tööelust enesest.
Hind 99 € , lisandub 20% käibemaks
Toimumisajad 26 Aprill 2018, (10:00 - 13:15)
Linn Tartu linn
Toimumiskoht Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
Korraldaja
Korraldaja Juunika Koolitus OÜ
KontaktisikMonika Mägi
Telefon 7449604
E-mail monika@juunika.ee
WWW www.juunika.ee
Registrations available: Unlimited
Registreerumised
Lõpp: 2018-04-25
Registreerumine on lõppenud.


Events Sessions 0.6.0 Beta
© Copyright 2004 by Tony Blair and SM2